Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge studenten en solid uppfattning om hur ekonmien
fungerar på mikroniveå.

Läranderesultat

Att ge studenten en bra uppfattning om hur ekonomien
fungera på mikro niveå och färdigheten i att utföra enklare
analys av ekonomiska tillstånd.

Innehåll

Mikroekonomi

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

Economics (2004)

Mer information

Obligatorisk närvara under minnst 70% af föreläsningarna.

Litteratur

D. Begg & R. Dornbusch & S. Fischer (2011).
Economics. Eigth Edition. McGraw - Hill

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 45 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 17 timmar
  • Självstudier - 58 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Tent.

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Will be given during the first lecture

Examinationsformer

  • 2012-10-24 - Tentamina
  • 2012-10-24 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning