Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Förstår DevOps grundprinciper. Behärskar Gits
grundläggande funktioner. Kan bygga automatiska
integrationsflöden med Amazon CodeBuild. Kan
automatisera överföring av programvara till
produktion. Kan automatisera skapande av
produktionsmiljöer med AWS molntjänster.
Kan ge rätt rättigheter till användare i AWS
molntjänsten. Kan grunderna i AWS Lambda, S3 och
SNS. Kan skapa aviseringar med hjälp av AWS
Simple Notification Service till Discord.
Kan använda det inlärda på ett innovativt vis.
Klarar själv av att hitta mer information. Kan
kombinera alla områden. Behärskar unit testing
med Jasmine och Karma.

Läranderesultat

Studeranden kan förverkliga ett system för
kontinuerlig integration för ett
programvaruprojekt.

Innehåll

Under kursens gång gås det igenom DevOps
principer och vi stiftar bekantskap med olika
verktyg.

- Unit testing med Jasmine
- Versionshanteringssystemet Git
- Molntjänster (Amazon Web Services)
S3, Lambda, SNS, CodeBuild
- Anvisningar till Discord kt.

Förkunskaper

Studerande har gjort programvaruutveckling.
Grundläggande kunskaper i Linux operativsystemet.

Mer information

Studenterna har obligatorisk närvaro då
föreläsaren
så kräver av dem.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
  • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Projekt, se
Examinationskrav.

Examinationskrav

Under kursen kommer ett projekt att utföras som
grupparbete. För godkänd prestation krävs att
studenten deltar aktivt i projektet och
kontribuerar med sin del. Projektet är ett
arbetslivsorienterat projekt vilket inte kan
göras på nytt efter kursens avslutande.

Lärare

Parikka Peter

Examinator

Karlsson Jonny

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-10-11

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

2016-05-11 - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-09 09:15 - 13:00 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter
2019-09-16 09:15 - 13:00 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter
2019-09-23 09:15 - 11:45 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter
2019-09-30 09:15 - 13:00 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter
2019-10-14 09:15 - 12:00 F365 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter
2019-10-21 09:15 - 13:00 E387 Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps Parikka Peter

Kurs och studieplanssökning