Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära studenten
förstå grafer, göra grafer, förstå diagram, skapa
diagram samt att använda JavaScript biblioteket
D3.js för visualisering av data.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att använda JavaScript-
biblioteket
D3.js och kunna visualisera data både
konceptuellt och på webbsidor. Studenten
förväntas kunna förstå och skapa diagram och
grafer.

Innehåll

Datavisualisering på webbsidor med Data-Driven
Documents biblioteket D3.js:
- Linjediagram
- Punktdiagram
- Cirkeldiagram
- Histogram
- Kvartiler och lådagram
- Nätverksgrafer

Förkunskaper

Webbutveckling
Front-end programmering
Statistik och sannolikhet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 100 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 100 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

projektarbete

Examinationskrav

Projekt och övningar.

Lärare

  • Biström Dennis
  • Karlsson Jonny

Examinator

Biström Dennis

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-20 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-04-27 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-04 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-07 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-11 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-15 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Kodtillfälle #1 Biström Dennis
2020-05-18 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-22 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Biström Dennis
2020-05-25 09:15 - 14:00 F365 Visualisering av information Kodtillfälle #2 Biström Dennis
2020-05-29 09:15 - 11:15 E387 Visualisering av information Presentationstillfälle Biström Dennis
2020-05-29 12:00 - 14:15 E387 Visualisering av information Presentationstillfälle Biström Dennis

Kurs och studieplanssökning