Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenterna grundläggande färdigheter i den externa redovisningen, både manuellt och adb-tillämpat

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - klargöra redovisningens syften och de centrala principerna för affärsredovisningen - tillämpa centrala periodiseringsregler i övningsbokslut - bokföra och utföra de praktiska rapporteringarna i samband med mervärdesskattten - bokföra löneutbetalningar - praktiskt bokföra med ett bokföringsprogram

Innehåll

- ekonomisk verksamhet och redovisning - bokföring och bokslut - periodiseringar - lönebokföring - mervärdeskatt - användning av bokföringsprogram

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Tomperi, S: Bokföring i praktiken, Utbildningsstyrelsen, eller Tomperi, S: Käytännön kirjanpito, Edita, (senaste upplaga) Tomperi S & Keskinen V: Övnngsbok till Bokföring i praktiken, Utbildningsstyrelsen.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 28 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 28 timmar
  • Självstudier - 77 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: - inlämnade obligatoriska uppgifter under kursens lopp - tentamen

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • 2013-12-18 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning