Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kehittää yrityksen graafiska materiaalia tuoden lisäarvoa sekä asiakkaille että yritykselle.

Läranderesultat

Kurssin tavoitteena on käyttää digimaailman parhaat työkalut graafisessa tuotannossa

Innehåll

- Graafinen tuotanto käyttäen Adobe Indesign ohjelmistoa - Laaja projektityö käsittäen yrityksen graafisten materiaalien sunnittelua ja kehittämistä. - HUOM! Graafinen tuotanto moduuli on osa Digitaalisen muotoilu kurssikokonaisuutta. Graafisen tuotannon lisäksi siihen kuuluu Verkko- ja Mediatuotanto kurssit. Kurssin aikana opiskelija toteuttaa laajan projektityön missä yhdistyy kaikkien moduulien materiaalit.

Förkunskaper

Tietojenkäsittelyn perusteet

Litteratur

Kurssimateriaalit julkaistaan itslearning ympäristössä.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
  • Nätbaserade - 56 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulisi: 1. Suorittaa kaikki tehtävät, jotka ovat julkaistu itslearning oppimisalustassa 2. Suunnitella ja julkaista onlinejulkaisu sekä siihen liittyvät online aktiviteetit vahvistakseen yrityksen läsnäoloa verkossa 3. Esitellä projektityön loppuseminaarissa

Lärare

  • Ollikainen Jouko
  • Lång Jonna

Examinator

Ollikainen Jouko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs och studieplanssökning