Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Telekommunikation (el 2004) - Telekommunikation

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Studerande skall efter genomgången kurs behärska grunderna för telekommunikation via kommunikations- och rundradiosatelliter.

Innehåll

Allmänt om satellitkommunikation
Länkbudgeten
Accessmetoder
Månglobsteknik
Communications Payload
Jordstationsteknologi
Satellitteknologi
Uppskjutning, läges- och bankontroll
De elektriska, mekaniska och termiska subsystemen
Antennteknik

Förkunskaper

Elektronisk kommunikationsteknologi samt goda kunskaper i engelska

Litteratur

Emanuel Fathenakis: "Manual of Satellite Communications",
McGraw-Hill Book Company, 1984
Timothy Pratt & Charles W. Bostian: "Satellite Communications",
John Wiley & Sons, 1986
Föreläsarens eget material på Internet

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 80 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrman Rene

Kursens hemsida

This.sit.fi/KURSER/elektroteknik

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning