Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducerar till DSP programmering

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att programmerar: - realtids softavara digitalfilterfunktioner - realtids FFT - realtids analog dataanpassning - realtids DA konvertering

Innehåll

programmeringsövningar med projekt i AVR omgivning

Förkunskaper

C programmering

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Litteratur

AVR manual

Studieaktiviteter

Övningsbaserad undervisning - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 133 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

4 godkända projekt arbeten

Lärare

Herrmann Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2010-03-20 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning