Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

  • Automation (el 2004) - Yrkesstudier
  • Telekommunikation (el 2004) - Yrkesstudier

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

6 sp

Läranderesultat

Studeranden skall känna till den fysikaliska bakgrunden
och förstå den matematiska modellen för olika fenomen
inom elektrotekniken. Han skall kunna tillämpa modellen
både i analys och syntes samt känna till modellens
svag heter.

Innehåll

Repetition av kursen teoretisk elektroteknik 1
Växelströmsteori (trefasnät, signaler i tids- och frekvens-domänerna)
Kretsanalys (mask- o nodanalys, superponering, Thévenins
o Nortons teor.)
Tvåportsteori, fi lter och dämpsatser
Magnetism (statiska och tidsberoende magnetfält, kopp-lade
kretsar)
Insvängningsförlopp i RC- och RL-kretsar

Förkunskaper

Teoretisk elektroteknik 1

Litteratur

Hubert, Charles I. : "Electric Circuits AC/DC, An Integra-ted
Approach", McGRAW-HILL INTERNATIONAL BOOK
COMPANY, 1982
Edminister, Joseph A. : "Electric Circuits", andra uppla-gan,
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 1983
Bartkowiak, Robert A.: "Electric Circuit Analysis", John
Wiley & Sons, 1985

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 80 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 160 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 160 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinator

Herrman Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning