Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge kunskap om halvledarteknologi, typiska regulatorkretskomponenter, omvandling mellan lik- och växelström och olika regulatorers egenskaper.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall man förstå sig på kraftelektronikkomponenter, hur elektroniska regulatorer fungerar och hurudana elektriska reglersystem som används vid omvandling av elektrisk energi.

Innehåll

Halvledare, kraftelektronikkomponenter, AC- och DC- konvertrar mm.

Förkunskaper

Grundläggande matematik och fysik, teoretisk elektroteknik. Kunskap om elektronik är till fördel.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Alla med

Litteratur

Föreläsnings- och övningsmaterial på ItsLearning och på Internet.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 55 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 33 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tentamen, utförda övningar, laborationer och självstudier.

Lärare

Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-27 08:15 - 13:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer Rancken Kim
2019-08-29 12:15 - 16:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer Rancken Kim
2019-09-03 08:15 - 13:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer Rancken Kim
2019-09-05 12:15 - 16:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer Rancken Kim
2019-09-10 08:15 - 13:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer Rancken Kim
2019-09-12 12:15 - 16:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer Rancken Kim
2019-09-17 08:15 - 12:15 D398 Kraftelektronik o regulatorer Rancken Kim
2019-09-19 12:15 - 16:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer Rancken Kim
2019-09-24 08:15 - 12:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer Rancken Kim
2019-09-26 09:15 - 12:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer Rancken Kim
2019-10-01 08:15 - 13:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer LAB Rancken Kim
2019-10-03 11:00 - 16:30 D398 Kraftelektronik o regulatorer LAB Rancken Kim
2019-10-08 09:00 - 11:30 D398 Kraftel. o reg. XQRR Vallgårdshallarna Rancken Kim
2019-10-17 12:15 - 16:30 D398 Kraftelektronik o regulatorer LAB Rancken Kim
2019-10-22 08:15 - 12:00 D398 Förnybar energi pres. Rancken Kim
2019-10-31 08:15 - 12:00 D398 Kraftelektronik o regulatorer TENT Rancken Kim
2019-11-28 07:30 - 09:15 D398 Kraftelektronik o reg. OMTENT 1 Rancken Kim
2019-12-09 14:00 - 16:00 D398 Kraftelektronik o reg. OMTENT 2 Rancken Kim

Kurs och studieplanssökning