Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få en mångsidig uppfattning om kylteknik och dess användningsområden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: 1. känner kylteknikens grundbegrepp, standarder samt myndighetskrav. 2. förstår kylteknikens termodynamiska grundprocesser 3. behärskar kylanläggningars allmänna anläggningsscheman och huvudkomponenter 4. kan beräkna kylbehov och komfortkyla 5. kan beräkna kylprocessens massa- och energibalanser samt åskådliggöra kylmediets process i logp,h-diagram. 6. känner och kan dimensionera komponenter (kompressorer, kondensorer, förångare, expansionsventiler).

Innehåll

Kylprocessen

Förkunskaper

[DE-2-007] - Termodynamik [DE-2-035] - Strömningslära [DE-2-036] - Inomhusklimat

Litteratur

Allt material finns tillgängligt på kursens itsLearning sida.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Självstudier - 111 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd kursprestation krävs att alla övningar är godkända och avklarad tentamen.

Lärare

Wiik Niklas

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning