Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är ge de studerande fördjupade insikter om användning av värmepumpar och kylanläggningar i fastigheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - känna till kyltekniska grundbegrepp, standarder och myndighetskrav. - förstå kyltekniska och termodynamiska grundprocesser samt Carnot-processen - att dimensionera en kylanläggning för komfortkyla - att dimensionera en värmepumpsanläggning - känna till hur olika energikällor lämpar sig för värmepumpar

Innehåll

Kylanläggningar värmepumpar

Förkunskaper

Termodynamik Inomhusklimat Ventilation Uppvärmning och värmedistribution Vatten o avloppsteknik

Litteratur

Allt material finns tillgängligt på kursens Itslearning sida Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Praktiska övningar - 0 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

  • Carlsson Ralf
  • Wiik Niklas

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 16:15 - 19:00 D4109 Kylteknik och värmepumpar Carlsson Ralf
2020-01-16 16:15 - 19:00 D4109 Kylteknik och värmepumpar Carlsson Ralf
2020-01-23 16:15 - 19:00 D4109 Kylteknik och värmepumpar Carlsson Ralf
2020-01-30 16:15 - 19:00 D4109 Kylteknik och värmepumpar Carlsson Ralf
2020-02-06 16:15 - 19:00 D4109 Kylteknik och värmepumpar Carlsson Ralf
2020-02-13 16:15 - 19:00 D4109 Kylteknik och värmepumpar Carlsson Ralf
2020-02-20 16:15 - 19:00 D4109 Kylteknik och värmepumpar Carlsson Ralf
2020-02-27 16:15 - 19:00 D4109 Kylteknik och värmepumpar Carlsson Ralf
2020-03-05 16:15 - 19:00 D4109 Kylteknik och värmepumpar Carlsson Ralf
2020-03-12 16:15 - 19:00 D4109 Kylteknik och värmepumpar Carlsson Ralf
2020-04-17 09:00 - 12:00 Kylteknik och värmepumpar, distanstent på Itslearning Carlsson Ralf
Skön Kim
2020-05-08 09:15 - 12:00 Kylteknik och värmepumpar, OMTENTAMEN 1 Carlsson Ralf
Skön Kim
2020-05-22 09:15 - 12:00 Kylteknik och värmepumpar, OMTENTAMEN 2 Carlsson Ralf
Skön Kim

Kurs och studieplanssökning