Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den blivande ingenjören en verktygsback för att kunna göra ekonomiska utredningar av energitekniska investeringar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - förstå behovet av analyser, samt ingenjörens roll i uppgörandet av sådana - känna till olika livscykler och hur man tillämpar dem inom energiteknik - känna till källor för finansiering av energitekniska investeringar, samt kunna motivera val av sådana - kunna kalkylera besparingar, driftskostnader. investeringar för energitekniska projekt - känna till olika typer av lönsamhetskalkyler, och tillämpa dem på energitekniska projekt

Innehåll

1. Behovet av analyser, ingenjörens roll 2. Typer av livscykler, när används vad 3. Källor för finansiering, när används vad 4. Källor för ingångsdata: besparingar, driftskostnader, investeringar 5. Typer av lönsamhetskalkyler, när används vad

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursen inleds vecka 40 med Anders Stenius föreläsningar.

Litteratur

Kursmaterial på Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
 • Självstudier - 75 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända övningsuppgifter, grupparbeten och tentamen.

Lärare

 • Stenius Andreas
 • Holmberg Mariann

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2018-09-03 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning