Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen är tudelad: 'fjärrvärme' och 'värmeväxlare' bildar skilda helheter under kursen. VÄRMEVÄXLARE: Målsättningen med denna del av kursen är att öka studentens förståelse för värme som överförbar form av energi med hjälp av olika värmeöverföringsmetoder och tillämpningar, både hos industriella processer och t.ex. i hushållen. Därtill får studenten en introduktion till a) olika typer av värmeväxlare, b) planering/modellering av värmebalanser och c) industriella metoder och styrning/reglering av värmeöverföring samt värmeåtervinning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - kunna utföra fundamentala beräkningar för värmeöverföring - välja en rätt typ av värmeväxlare för olika användningsändamål - dimensionera en värmeväxlare - förstå hur värmebalanser beräknas och styrs i industriella processer

Innehåll

1. Introduktion till värme som energi 2. Värmeöverföring i olika media (vätskor, gaser och fasta material) 3. Värmeväxlare: olika typer och funktionsprinciper 4. Beräkning av värmebalanser och dimensionering av värmeväxlare 5. Introduktion till industriella värmeöverföringsprocesser 6. Instrumentering och styrning av värmeöverföring

Förkunskaper

Godkänd i följande kurser: Termodynamik Heat Transfer

Litteratur

Hittas på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd i tentamen

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS / See ARBS

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 15:15 - 20:00 D4107-08 Fjärrvärme och värmeväxlare Salmi Jussi
2019-11-04 15:15 - 18:00 D4110 Fjärrvärme och värmeväxlare Deltagare: Jussi Salmi Salmi Jussi
2019-11-11 15:15 - 18:00 D4107-08 Fjärrvärme och värmeväxlare Deltagare: Jussi Salmi Salmi Jussi
2019-11-18 15:15 - 18:00 D4107-08 Fjärrvärme och värmeväxlare. TENTAMEN Jussis del Deltagare: Jussi Salmi, Teijo Aaltonen Salmi Jussi
2019-11-25 14:15 - 17:00 D4107-08 Fjärrvärme och värmeväxlare Aaltonen Teijo
2019-11-27 14:15 - 17:00 B325 Fjärrvärme och värmeväxlare Aaltonen Teijo
2019-12-09 14:15 - 17:00 D4107-08 Fjärrvärme och värmeväxlare Aaltonen Teijo
2019-12-16 14:15 - 17:00 D4107-08 Fjärrvärme och värmeväxlare, TENTAMEN Teijos del Aaltonen Teijo
2020-01-22 13:15 - 17:00 B326 Fjärrvärme och värmeväxlare, OMTENTAMEN 1 (Jussi + Teijo) Skön Kim
2020-02-12 13:15 - 17:00 D4106 Fjärrvärme och värmeväxlare, OMTENTAMEN 2 (Jussi+ Teijo) Skön Kim

Kurs och studieplanssökning