Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
studenten får
en insikt i ledarskap, arbetet i
försvarsmakten, brand- och
räddningsväsendet,
nödcentralen, polis, ansvarsläkarens
arbete
samt storolyckors ledarskap.

Under kursen kommer studenten också att

insikt och
förståelse för olika ledarskaps- och
ledningssystem
relaterat till prehospitala akutvården i
andra
Nordiska
länderna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den
studerande vara
förmögen att förstå akutvårdens olika
samarbetsmyndigheter samt ledarskapet i
dessa.

Innehåll

Kursen består av flertalet
expertföreläsningar:

- Storolyckor
- Försvarsmakten/Gränsbevakningen
- Polis/TEMS
- Räddningsverket/P30
- Akutvårdens fältledare
- Ansvarsläkaren/FinnHEMS
- Nödcentralen
- Sociala myndigheterna
- Diverse nordiska ledningssystem

Förkunskaper

Akut insjuknad patients vård.

Mer information

Kursens alla moment har obligatorisk
närvaro.
Frånvaro kan ersättas endast i
specialfall med
uppgifter.

Litteratur

Handouts.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 72 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 72 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

 • Carstens Laura
 • Ericsson Christoffer
 • Lindqvist Johnny
 • Rehnström Henrik
 • Takala Sami

Examinator

Carstens Laura

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Enligt bokningar i ARBS.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-07 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Myndigheter och ledarskap Fast Daniel
Saarela Sami
2020-01-07 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Myndigheter och ledarskap Fast Daniel
Saarela Sami
2020-01-20 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Myndigheter och ledarskap (Suro + Internationella veckan) Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Lindqvist Johnny
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-01-20 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Myndigheter och ledarskap
2020-01-20 09:15 - 16:00 E491 Akutvård - Myndigheter och ledarskap
2020-01-21 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Myndigheter och ledarskap (Suro + Internationella veckan) Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Lindqvist Johnny
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-01-21 09:15 - 16:00 E482 Akutvård - Myndigheter och ledarskap
2020-01-22 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Myndigheter och ledarskap (Suro + Internationella veckan) Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Lindqvist Johnny
Rehnström Henrik
Takala Sami
2020-01-22 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Myndigheter och ledarskap (Suro + Internationella veckan) Ericsson Christoffer
2020-01-22 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Myndigheter och ledarskap (Suro + Internationella veckan) Ericsson Christoffer
2020-01-23 09:15 - 16:00 E492 Akutvård - Myndigheter och ledarskap (Suro + Internationella veckan) Ericsson Christoffer
2020-01-23 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Myndigheter och ledarskap (Suro + Internationella veckan) Ericsson Christoffer
2020-01-23 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Myndigheter och ledarskap (Suro + Internationella veckan) Ericsson Christoffer
2020-02-03 13:15 - 16:00 E491 Akutvård - Myndigheter och ledarskap Carstens Laura
2020-02-04 09:00 - 16:30 D4110 Akutvård - Myndigheter och ledarskap
2020-02-06 09:15 - 12:00 E490 Akutvård - Myndigheter och ledarskap Carstens Laura
2020-02-11 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Myndigheter och ledarskap Carstens Laura
2020-02-13 09:15 - 16:00 F367 Akutvård - Myndigheter och ledarskap Carstens Laura
2020-02-19 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Myndigheter och ledarskap + Övning inför grundnivå Ericsson Christoffer
2020-02-19 09:15 - 15:30 E494 Akutvård - Myndigheter och ledarskap + Övning inför grundnivå Ericsson Christoffer
Rehnström Henrik
2020-02-20 09:15 - 15:15 E493 Akutvård - Myndigheter och ledarskap + Övning inför grundnivå Ericsson Christoffer
2020-02-20 09:15 - 15:30 E494 Akutvård - Myndigheter och ledarskap + Övning inför grundnivå Ericsson Christoffer

Kurs och studieplanssökning