Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att: Lära sig grunderna i programmering och tankeflödet Bekanta studeranden med centrala begrepp inom datavetenskap Lära sig behandla olika typer av data i praktiken Hämta data från nätsidor och lyckas formatera och spara den

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: 1. Skriva skript i Python 2. Hämta data från nätet till variabler 3. Behandla och formatera olika sorters data 4. Spara data i vanliga format

Innehåll

Grunderna i programmering Syntax, struktur och funktioner Python och verktyg Introduktion till objekt

Förkunskaper

Inga/Introduktion till Webbdesign fördelaktig

Litteratur

Python specifikationer Online resurser och dokumentation Videoresurser och inlärningsplatformer (eg Lynda) Kursmaterialet finns tillgängligt elektroniskt

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 53 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Kursprojekt godkänt inom utsatt tid

Lärare

Biström Dennis

Examinator

Biström Dennis

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-04

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-11-06 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-11-13 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-11-20 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-11-27 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-12-04 13:00 - 17:00 F365 Programmering och databehandling Biström Dennis
2019-12-11 13:00 - 17:00 E385 Programmering och databehandling Kodtillfälle Biström Dennis

Kurs- och studieplansökning