Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

* Financial reporting rhythm in corporations * Microsoft Excel * PowerBI

Läranderesultat

This course introduces the student to Financial reporting practices in larger companies. Upon completing the course the student understands the reporting requirements and rhythm. The student also learns Excel-functionality relevant in financial reporting and learns to create reports using a modern reporting tool. Additionally the student learns how to visualize financial data.

Innehåll

The course consists of lectures as well as individual and group assignments.

Litteratur

Instructions provided at course start.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 21 timmar
  • Självstudier - 114 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Detailed instructions provided at course start.

Lärare

Pehrsson Patrik

Examinator

Pehrsson Patrik

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning