Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to give an umbrella view of the digital marketing space and its components

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att... - describe concepts of digital marketing - understand online consumer behavior processes - explore options for building traffic to Web sites - review the role of social media in marketing - explain the special characteristics of mobile marketing - analyze digital marketing activities

Innehåll

- Digital concepts and definitions - The digital customer: motivation to be online, digital purchasing processes etc. - Basic logic in online media: paid, earned and owned (PEO) - Online advertising - Social Media and content marketing - Mobile marketing - E-mail marketing

Förkunskaper

Baskunskaper i Marknadsföring

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

 • Eriksson Niklas
 • Henriksson Robert
 • Kietz Tove

Examinator

Henriksson Robert

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (83 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Eriksson Niklas
Henriksson Robert
Kietz Tove
2019-11-05 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Kietz Tove
2019-11-12 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Eriksson Niklas
2019-11-19 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Eriksson Niklas
Henriksson Robert
Kietz Tove
2019-11-26 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Henriksson Robert
Kietz Tove
2019-12-05 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Kietz Tove
2019-12-16 09:15 - 12:00 D4107-08 Digital Marketing Landscape Eriksson Niklas
Henriksson Robert
2019-12-16 09:15 - 12:00 A510 Digital Marketing Landscape Eriksson Niklas
Henriksson Robert
2019-12-17 09:15 - 12:00 F249 Digital Marketing Landscape Henriksson Robert
Kietz Tove

Kurs- och studieplansökning