Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att uppöva kursdeltagarnas uttrycksförmåga på svenska inom sitt studieområde och framtida yrkesområde. Kursen stöder för examensarbetet beträffande processkrivning, skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna uttrycka sig adekvat på svenska, muntligt och skriftligt, inom sitt studieområde, samt kunna skriva rapporter, analyser och andra texter med relevans för studierna och framtida yrkesverksamhet.

Innehåll

Att uttrycka sig på svenska - diskussionsövningar Att skriva på svenska Översättninsproblematik finska - svenska. Textsorter och genrer - rapport, referat, berättelse och beskrivning Uttrycksförmåga: rösten som arbetsredskap Vetenskapligt skrivande; språkvård, skrivregler, textgenrer, översättning. Affärskommunikation

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller motsvarande.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Språkriktighetstest 20 p Examination 2 Skrivguidetest 25 p Examination 3 Rapportuppgift 30 p Examination 4 Affärsdokument 20 p Examination 5 Litteraturseminarium 15 p Examination 6 Skriftlig litteraturanalys 30 p

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Sandell Magdalena
 • Åvall Ann-Kristin
 • Hagström Sarah

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (57 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-04 10:00 - 12:00 B518 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-09-11 10:00 - 12:00 D4107-08 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-09-18 10:00 - 12:00 B518 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-09-25 10:00 - 12:00 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-10-02 10:00 - 12:00 D173 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-10-09 10:00 - 12:00 D4106 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-10-16 10:00 - 12:00 E385 Akademiskt skrivande, workshop i infosökning
2019-10-23 10:00 - 12:00 E383 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-10-23 10:00 - 12:00 B327 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-10-30 10:00 - 12:00 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-11-06 10:00 - 12:00 E383 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-11-06 10:00 - 12:00 E387 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-11-13 10:00 - 12:00 D173 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-11-20 10:00 - 12:00 E383 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-11-27 10:00 - 12:00 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
2019-12-04 10:00 - 12:00 E385 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena
2019-12-11 10:00 - 12:00 D4107-08 Akademiskt skrivande Eklund Kaj
Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning