Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Dagens affärer är internationella. Denna kurs ger dig grunderna i internationella handel,dvs kunskap om den vokabulär som används och om de grundläggade kunskaper och färdigheter som behövs för internationella affärer. Kursen baseras på en internationell lärobok i ämnet Internationell handel som ger dig den nödvändiga vokabilären, teoretiska modeller och strukturer samt praktikfall för att sedan individuellt kunna analysera internationella affärsproblem

Läranderesultat

Kursens mål är: Ge dig en förståelse för de unika dragen i att göra internationella affärer, samt kunskap om den juridiska och politiska miljön. Att ge en förståelse hur internationella affärer påverkar den nationella utvecklingen och ekonomisk tillväxt. Förståelse för de faktorer som påverkar in- och utflödet av utländska investeringar . Ge dig en ökad förståalse för betydelsen av de internationella statliga och privata organisationer för internationell handel. En förstålse vaför företag internationaliserar sin verksamhet och hur internationaliseringsprocessen sker. En förstålse för de olika sätt att etablera sig utomlands som företag använder sig av. En förståelse för etiska problem i samband med internationella affärer. En förståelse för effekten av olika kulturer på internationella affärer. En förståelse för globala strategier och internationella företagsköp. En förståelse för multinationella företags leverantörer och kunder. Att förstå och kunna använda de färdigheter som lärts i lösandet av praktikfall och uppgifter.

Innehåll

Kursen skapar en medvetenhet om globala problem och möjligheter som ger dig en bättre förståelse för det som händer internationellt och således ger dig en beredskap att fatta bättre och mer insiktsfulla beslut om internationella transaktioner.

Förkunskaper

Introduction to logistics

Kursen ersätter följande kurser

International trade and globalization

Litteratur

Pen Mike and Meyer Klaus: International business, Second edition, Cenage Learning, Andover Hampshire, UK. 606 sidor. ISBN 978-1-4737-2264-4 Artiklar enligt examinators anvsiningar. Max.200 sidor

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 12 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
  • Praktiska övningar - 12 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 36 timmar
  • Självstudier - 53 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För en godkänd prestation skall studernaden genomföra två uppgifter, ett grupparbete och en tentamen. Vardera måste nå godkänt vitsord. Närmare uppgifter utdelas vid introtillfället.

Lärare

Broth Joacim

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (67 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-05 13:00 - 16:30 B518 International Trade Broth Joacim
2019-09-10 08:30 - 12:00 A311 International Trade Broth Joacim
2019-09-19 08:30 - 12:00 A311 International Trade Broth Joacim
2019-09-26 10:15 - 14:30 D173 International Trade Broth Joacim
2019-10-01 08:30 - 12:00 D4106 International Trade Broth Joacim
2019-10-08 08:30 - 12:00 D173 International Trade Broth Joacim
2019-10-15 08:30 - 12:00 A311 International Trade Broth Joacim
2019-10-22 08:30 - 12:00 D4106 International Trade Broth Joacim
2019-11-05 14:30 - 17:30 D173 International Trade (exam) Broth Joacim
2019-12-03 14:30 - 17:30 D173 International Trade (re-exam 1) Broth Joacim
2020-01-08 09:15 - 12:15 D173 International Trade (re-exam 2) Broth Joacim

Kurs och studieplanssökning