Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att få stöd och verktyg för att målmedvetet och framgångsrikt kunna studera vid Arcada. Studerande behärskar efter avlagd kurs användning av moderna IT verktyg.

Läranderesultat

-Ha en realistisk uppfattning om det egna lärandet i högskolestudier och betydelsen av livslångt lärande. -Känna till olika verktyg, metoder och studieaktiviteter som stöd för målinriktat lärande (studieorientering) -Förstår betydelsen av att jobba tillsammans för att stöda det egna lärandet -Känna till sin studieplan och reflektera över målen med studierna. -Känna till sin profession och få en insikt i kunnande, färdigheter och attityd som behövs i yrkeslivet. *** - Avancerade kalkylblad - Framgångsrik ordbehandling - Digital design - Bygga ett relationsdatabassystem med produkter, kunder och fakturor.

Innehåll

Part 1 (2 ECTS)Academic studies for tomorrow's workplace. Group tutorials with tutoring teacher Orientation in studies with Study Counselor Language support and mapping of language qualifications Contents and goal with studies Part 2 (3 ECTS) Digital kompetens (online kurs på itslearning) 1. Digital kompetens 2. Innehållsproduktion 3. Informationskompetens 4. Kommunikation och samarbete

Förkunskaper

None

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

Delar av kursen går på engelska och delar på svenska. Mera information under första tillfället. Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Varje vecka kommer nya uppgifter som ska göras. Det erbjuds även dropin för dem som behöver. Läs mera på kursen i itslearning.

Litteratur

Finns i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 25 timmar
 • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Inlämningsuppgifterna bör vara godkända.

Lärare

 • Ekström Mia
 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Nyberg Janne
 • Ray Jan-Anders
 • Åvall Ann-Kristin
 • Hongell Linn

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-31

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2016-05-31 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 10:30 - 11:15 E383 Introduction to Academic Studies Learning competencies Ståhl Tore
2019-08-28 12:15 - 13:45 B320 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-08-30 10:45 - 12:45 E385 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-09-02 13:00 - 16:30 E385 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-09-06 13:00 - 15:00 E383 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-09-09 13:15 - 16:45 E383 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-09-11 11:00 - 12:30 B320 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-09-11 13:30 - 15:30 A311 Introduction to Academic Studies Ray Jan-Anders
2019-09-13 10:45 - 12:45 E385 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-09-13 13:30 - 15:00 B522 Introduction to Academic Studies Ray Jan-Anders
2019-09-20 12:00 - 14:00 E385 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-09-23 13:15 - 15:15 E385 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-09-30 12:15 - 14:15 E385 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-10-07 12:15 - 14:15 E383 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-10-17 12:15 - 14:15 E385 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-10-23 14:15 - 16:15 E385 Introduction to Academic Studies Nyberg Janne
2019-11-04 08:30 - 10:00 F365 Introduction to Academic Studies, information retrieval Åvall Ann-Kristin
2019-11-05 08:30 - 10:00 F365 Introduction to Academic Studies, information retrieval Åvall Ann-Kristin
2019-11-05 10:00 - 11:30 F365 Introduction to Academic Studies, information retrieval Åvall Ann-Kristin
2019-11-07 13:15 - 14:45 F365 Introduction to Academic Studies, information retrieval Åvall Ann-Kristin

Kurs och studieplanssökning