Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/203000/2021-2022/675">Informationsteknik 2021 - Professionell kommunikation - grundläggande studier</a>

Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

 • förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika
  rutinmässiga yrkesrelaterade talsituationer.
 • förmågan att behandla autentisk läsa och förstå
  engelsk text.
 • använda språket i tal och skrift för olika
  ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

B1.1 i engelska enligt CEFR scalan.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...
Kunskap - vad du vet

 • du har kunskap om ditt branschspråk och vet hur
  du utvecklar det
 • du har kunskap om akademiskt skrivande,
  referenssystem samt rapportstruktur.

Färdighet - vad du kan göra

 • du kan berätta om din egen bransch och dig själv
  i tal och text
 • du förstår talat standardspråk
 • du kan delta i samtal och klarar av
  kundbetjäningssituationer
 • du kan skriva akademisk text på engelska

Förhållningssätt - attityd

 • du är mån om att följa språkets normer och
  etikett i tal och skrift

Innehåll

Undervisning och övningar i:

 • att uttrycka sig objektivt och på lämpligt sätt
  även om subjektiva ämnen. muntlig kommunikation.
 • akademiskt skrivande, referenssystem samt
  rapportstruktur.
 • att identifiera, formulera och uttrycka sina
  kompetenser och sin erfarenhet.
 • att hålla presentationer.

Kursen ersätter följande kurser

SP-1-159 (0) - Speaking and writing in English

Mer information

Studenterna måste lämna in alla uppgifter
och kursuppgifter för bedömning för att klara
kursen. Kursbetyg baseras på kontinuerlig
bedömning och
slutförda alla inlämnade uppgifter och uppgifter
(80%) och aktivitet / deltagande (20%) i
lektioner. Det finns ingen slutprov.

Litteratur

Kursmaterial finns i Itslearning

Recommended course book:
Business Communication. Krizan, Merrier, Jones.
(Thomson South-Western 6th edition ISBN 0-324-
22536-9)

Other literature:
The Good Grammar Guide. Richard Palmer
(Routledge Study Guides - Routledge)
Guide to Managerial Communication - Effective
Business Writing and Speaking. Mary Munter
(Prentice Hall)
Mastering Communication. Nicky Stanton
(Macmillan Master Series)
Oxford Guide to Writing & Speaking - The Key to
Effective Communication. John Seely (Oxford
University Press)
Schaum's Guide to Great Presentation Skills.
Melody Templeton, Suzanne Sparks FitzGerald
(McGraw-Hill)
Schaum's Guide to Writing great Research
Papers. Laurie Rozakis (McGraw-Hill)
Collins Cobuild English Dictionary
(HarperCollins)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivitet i undervisningen (föreläsningar
och övningsuppgifter).

 • Skriva en rapport med lämplig struktur om
  ett ämne med anknytning till det egna området.
  -Tillämpande format lämpligt för
  affärskorrespondens, skriva en arbetsansökan och
  CV.
 • Skriva en analys eller ett sammandrag av
  ett ämne med anknytning till det egna området.
 • Hålla en formell presentation om ett ämne
  med anknytning till det egna området (t.ex.
  presentera rapporten eller analysen).

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (44 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-12-22

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 12:30 - 14:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62141344231?from=addon Meeting ID: 621 4134 4231 Join by SIP 62141344231@109.105.112.236 62141344231@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 621 4134 4231 Kimberley Nigel
2021-09-06 13:15 - 15:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66938855888?from=addon Meeting ID: 669 3885 5888 Join by SIP 66938855888@109.105.112.236 66938855888@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 669 3885 5888 Kimberley Nigel
2021-09-14 13:15 - 15:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67526857488?from=addon Meeting ID: 675 2685 7488 Join by SIP 67526857488@109.105.112.236 67526857488@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 675 2685 7488 Kimberley Nigel
2021-09-21 13:15 - 15:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68374000376?from=addon Meeting ID: 683 7400 0376 Join by SIP 68374000376@109.105.112.236 68374000376@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 683 7400 0376 Kimberley Nigel
2021-09-28 13:15 - 15:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63878851452?from=addon Meeting ID: 638 7885 1452 Join by SIP 63878851452@109.105.112.236 63878851452@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 638 7885 1452 Kimberley Nigel
2021-10-05 13:15 - 15:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68950121503?from=addon Meeting ID: 689 5012 1503 Join by SIP 68950121503@109.105.112.236 68950121503@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 689 5012 1503 Kimberley Nigel
2021-10-12 13:15 - 15:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66547446026?from=addon Meeting ID: 665 4744 6026 Join by SIP 66547446026@109.105.112.236 66547446026@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 665 4744 6026 Kimberley Nigel
2021-10-19 12:30 - 14:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69909985215?from=addon Meeting ID: 699 0998 5215 Join by SIP 69909985215@109.105.112.236 69909985215@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 699 0998 5215 Kimberley Nigel
2021-11-02 12:30 - 14:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65038380053?from=addon Meeting ID: 650 3838 0053 Join by SIP 65038380053@109.105.112.236 65038380053@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 650 3838 0053 Kimberley Nigel
2021-11-09 12:30 - 14:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62730462094?from=addon Meeting ID: 627 3046 2094 Join by SIP 62730462094@109.105.112.236 62730462094@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 627 3046 2094 Kimberley Nigel
2021-11-16 12:30 - 14:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67547048310?from=addon Meeting ID: 675 4704 8310 Join by SIP 67547048310@109.105.112.236 67547048310@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 675 4704 8310 Kimberley Nigel
2021-11-23 12:30 - 14:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64503095222?from=addon Meeting ID: 645 0309 5222 Join by SIP 64503095222@109.105.112.236 64503095222@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 645 0309 5222 Kimberley Nigel
2021-11-30 12:30 - 14:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64289313374?from=addon Meeting ID: 642 8931 3374 Join by SIP 64289313374@109.105.112.236 64289313374@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 642 8931 3374 Kimberley Nigel
2021-12-07 12:30 - 14:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61682548383?from=addon Meeting ID: 616 8254 8383 Join by SIP 61682548383@109.105.112.236 61682548383@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 616 8254 8383 Kimberley Nigel
2021-12-14 12:30 - 14:00 English Professional Communication (IA) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61395420137?from=addon Meeting ID: 613 9542 0137 Join by SIP 61395420137@109.105.112.236 61395420137@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 613 9542 0137 Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning