Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Kursens mål är att ge teknikstuderande grundläggande kunskaper och insikt i hur arbetslivet och arbetsmarknaden fungerar, informera om vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetstagare samt ge kännedom om verktygen för arbetssökande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha grundläggande kunskaper och insikt i hur arbetslivet och arbetsmarknaden fungerar samt kännedom om olika verktyg för arbetssökande.

Innehåll

Uppdateras senare.

Förkunskaper

Inga.

Mer information

Kursen ordnas i samarbete med DIFF. Det är en föreläsningskurs med inlämningsuppgifter (bl.a. en kursreflektion ca 1 A4 per tillfälle). Deltar du i alla kurstillfällen och utför inlämningsuppgifterna ger kursen 2 sp.

Studieaktiviteter

Föreläsningar - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 10 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 10 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

Deltar i alla kurstillfällen och utför inlämningsuppgifterna före deadline.

Lärare

Mustasilta Elina

Examinator

Andersson Mirja

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-17 13:00 - 15:00 F249 Arbetsmarknadskurs - DIFF Mustasilta Elina
2022-01-24 13:00 - 15:00 F249 Arbetsmarknadskurs - DIFF Mustasilta Elina
2022-01-31 13:00 - 15:00 F249 Arbetsmarknadskurs - DIFF Mustasilta Elina
2022-02-07 13:00 - 15:00 F249 Arbetsmarknadskurs - DIFF Mustasilta Elina
2022-02-14 13:00 - 15:00 F249 Arbetsmarknadskurs - DIFF Mustasilta Elina
2022-02-21 13:00 - 15:00 F249 Arbetsmarknadskurs - DIFF Mustasilta Elina

Kurs och studieplanssökning