Green Office: Rapportering för år 2023

Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags och kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering skickar årligen rapporter till Green Office och auditeras vart tredje år, nästa gång 2026.

Upphör din studierätt 31.07.2024? Anhåll om fortsatt studierätt 15-30.4.2024!

Om du inte kommer att hinna avklara dina studier inom din studietid har du möjlighet att under perioden 15-30.04.2024 ansöka om fortsatt studierätt. Denna rätt kan beviljas av rektor vid speciella omständigheter på basis av ansökan. Ansökan om fortsatt studierätt bör innehålla en individuell studieplan som omfattar de studieprestationer som återstår att avläggas. Studieplanen ska göras upp och godkännas innan du skickar in ansökan, så kontakta därför din studievägledare innan ansökningstiden går ut.