Kultur formar Norden

Det nordiska kultursamarbetet utgör en av hörnstenarna i den gemenskap som binder samman de nordiska länderna och återspeglar den grund av gemensamma värderingar som de nordiska länderna står på.