Arbetar du på ditt lärdomsprov? Har du samlat in data t.ex. genom intervjuer? Är ni flera som beardetar samma dokument?

Vi producerar data hela tiden och det är viktigt att den sparas och förvaras på rätt ställe. Den egna datorns hårdskiva eller ett USB-minne ska helst undvikas.

I våra nya Libguide Extern länk finns instruktioner för hur du ska behandla och förvara data du skapar.

Om du har frågor gällande datahantering kan du kontakta E-post: datamanagement@arcada.fi