Studiekoordinatorerna betjänar studenter gällande bl.a. FPA måltidsstödkort, intyg och läsårsanmälan enligt nya tider som vi valt på basis av studenternas besök:

Mottagningstider i biblioteket och telefonsamtal tas emot enligt följande:

Fr.o.m. 17.10 har vi mottagningsdisken i biblioteket öppen eller tar emot samtal enligt följande (notera att studenter kan när som helst mejla oss på E-post: studiearenden@arcada.fi):

Måndag Ingen mottagning
Tisdag kl. 11-12.30 i biblioteket
Onsdag kl. 13-15 telefontid
Torsdag kl. 11-12.30 i biblioteket
Fredag Ingen mottagning

Notera att studenter även kan bli medlem i Arcadas studerandekår Extern länk och få tillgång till ett studiekort som ger alla studieförmåner.

Som info: öppethållningstiderna tills 16.10.2022

Måndag Ingen mottagning
Tisdag kl. 10-12 i biblioteket
Onsdag kl. 10-12 telefontid
Torsdag kl. 10-12 i biblioteket
Fredag Ingen mottagning