EU-projektet Smartkultur i Nyland arrangerar i samarbete med Arcada en gratis föreläsning om innehållsproduktion och skapande av nätverk på sociala medier. Föreläsningen ordnas i Multihallen på Arcada tisdagen den 6.9 kl. 17.00–20.30.

Lektor i online media Arash Sammander kommer att tala om ‘Content Creation and Community building’ medan fotograf och lektor i mediekultur Fred Nordström fokuserar på de tekniska och visuella aspekterna kring innehållsproduktion för sociala medier. Under workshopen diskuterar vi frågor kring varför vi är närvarande på sociala medier, hur vi är närvarande och för vem.

Läs mer om evenemanget här. Extern länk

Bindande anmälningar till E-post: smartkultur@luckan.fi senast 31.8.2022.

Datum