Bytet av masterdata från Asta till Sisu har lyckats! Detta betyder att alla studenter ska ta i beaktande följande information:

 • Sisu tas i bruk igen 6.3, medan sajten asta.arcada.fi inte längre kan användas av studenter
  • Sisu blir Arcadas huvudsakliga och enda studieadministrativa system; inga ändringar gällande användningen av Itslearning och Tuudo
 • Kursanmälan för period 4 kan göras i Sisu under 6-17.3; kursanmälan stängs 17.3 kl. 23.59 (instruktioner här)
 • 4-17.3 registreras inga nya prestationer i Sisu, vår plan är att senast 1.4 kommer alla nya prestationer för våren att synas i Sisu
  • alla prestationer som registrerats i Asta innan 4.3 kommer att synas i din Sisu fr.o.m. 6.3
  • du kan se alla dina prestationer i din studieplan Extern länk eller under Min profil/Prestationer Extern länk i Sisu
  • om du har fått vitsord i ett studieavsnitt, men vitsordet inte syns i studieavsnittet inne i din studieplan ska du följa Sisu, follow dessa instruktioner för att placera dem in i din studieplan
 • 4-31.3 kan studenter anhålla om tillgodoräkning via e-blankett på start.arcada.fi men inga tillgodoräknade prestationer registreras i Sisu förrän i fr.o.m. april
 • 4-31.3 kan studenter inte anhålla om betyg (läs mer här). Betyg kan studenter anhålla om inne i Sisu systemet fr.o.m. april. Under perioden 4-31.3 kan Arcada utfärda manuellt skrivna intyg på svenska eller engelska åt studenter som avlagt allt som krävs för examen med följande text: "Student Förnamn Efternamn har avlagt XXX sp (minst XXX sp krävs för examen). Studenten kan anhålla om utexamination först fr.o.m. april eftersom Arcada byter studieadministrativt system i mars 2024.”
 • Du kan nu uppdatera dina kontaktuppgifter i Sisu enligt dessa instruktioner

Frågor? Mejla dem till E-post: sisu@arcada.fi