Preliminär studieplan för ditt planerade utbyte - lämnas in som bilaga till din utbytesansökan

  • I studieplanen ska du fylla i både de kurser du planerar ta utomlands och de kurser som dina planerade utbytesstudier ersätter på Arcada.
  • Du ska studera på heltid under ditt utbyte. Gör en studieplan med 30 ECTS om du vill åka på utbyte en termin och 60 ECTS om du åker ett helt läsår.
  • Kurserna hittar du på den mottagande högskolans hemsida. Ifall följande termins kursplan inte finns tillgänglig kring ansökningstiden kan du utgå från den vid tidpunkten tillgängliga informationen. Kontakta internationella koordinatorn om du behöver hjälp med att hitta kursutbudet på den mottagande högskolans hemsidor. Läs mera om kursval nedan.
  • I blanketten ska du också fylla i ungefärlig tid för ditt utbyte (startmånad-slutmånad). När terminen börjar och slutar varierar från högskola till högskola. Kolla på mottagarhögskolans hemsida för att se när just deras termin börjar och slutar.
  • Diskutera ditt kursval med din amanuens
  • Din institution (i allmänhet examensansvarig lärare, på ea amanuens) ska godkänna din preliminära studieplan innan du laddar upp bilagan i din ansökan. Tänk därför på att fylla i blanketten i god tid innan deadline för ansökan! Du behöver i ansökningsskedet endast göra en preliminär studieplan för det önskemål du har på första plats i din ansökan.

Blankett: Preliminär studieplan för utbytesstudier 2021

Vilka kurser kan jag läsa på utbyte och hur räknas studierna tillgodo?

  • De kurser som du tar utomlands ska räknas tillgodo i din examen på Arcada. De valda kurserna bör därför vara relevanta för din läroplan. Du kan välja kurser som ersätter motsvarande kurser på Arcada och/eller studera en del av dina breddstudier utomlands.

  • I ASTA kan du kolla strukturen för din utbildning och vilka kurser som går under vilket år. Detta är ett bra hjälpmedel då du planerar dina studier utomlands. Inom vissa utbildningar lönar det sig att åka under andra året och inom andra under tredje året. Därför är det viktigt att diskutera detta med din amanuens. På sidan När kan jag åka? hittar du information om rekommenderad tid för utbyte och för studenter på institutionen för ekonomi och affärsanalys finns dessutom en bilaga med information om hur man ska tänka kring tidpunkt och val av kurser

  • Du får kurserna du gjort under ditt utbyte tillgodoräknade automatiskt då du går de kurser du har kommit överens om på förhand. Dina utlandsstudier registreras i ASTA efter din utbytesperiod efter det att Arcada fått ditt transcript of records.

  • I fall du ändrar din kursplan under ditt utbyte ska du fylla i blanketten Changes to Learning Agreement och meddela din amanuens/examensansvariga lärare och internationella koordinatorn. Mera information om detta och blanketter för Changes to Learning Agreement finns på sidan Under utbytet.