För registrering av praktik 1 och praktik 2 bör du anmäla dig via ASTA till "praktik-kurserna”. I och med detta får du tillgång till dokument och anvisningar via Itslearning. Praktikansvarig lärare: Mia Halmén (mia.halmen@arcada.fi)

Allmänt om praktik

En av fördelarna med yrkeshögskolestudier är att en del av studiegången är förlagd till arbetsplatserna. Eftersom utbildningen skall leda till arbete inom det valda yrkesområdet, utgör praktikperioderna en integrerad del av utbildningen. Via praktiken får studenten arbetslivserfarenhet och kunskaper om den aktuella branschen. Dessutom kan man få kontakter till arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Praktiken ingår i utbildningens kursplan och har utsatta kursmål visa vid omfattning och innehåll som bör uppfyllas. Det finns två praktikperioder; praktikperiod 1 och praktikperiod 2. Praktikens omfattning är totalt 30 studiepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsarbete per praktikperiod. Arbetsinsatsen per vecka under praktikperioden bör motsvara en arbetsvecka för en heltidsanställd person. Heltidsarbete bedöms enligt gällande branschavtal. En deltidsanställning omräknas så att en arbetsinsats på 40 timmar motsvarar en arbetsvecka (400 h = 15 sp). Detta bör framgå ur arbetsintyget.

Praktikperioderna är enligt läroplanen förlagda till den fjärde perioden för årskurserna 2 och 3. Detta är snarare en rekommendation än en absolut regel. Studenten kan flexibelt välja att utföra praktiken t.ex. under sommaren eller då det bäst passar in i den individuella studieplanen eller livssituationen.

Vad godkänns som praktik?

Som praktik kan godkännas arbete inom branscher som är relaterade till studierna. För den allmänna praktiken (praktikperiod 1) ställs inga övriga krav (t.ex. kundservice, kontorsarbete). Den yrkesinriktade praktiken (praktikperiod 2) innebär däremot en specialisering enligt kompetensområde vilket betyder att arbetsuppgifterna bör stöda inriktningsalternativet (logistik, marknadsföring, turism eller ekonomistyrning). Tyngdpunkten skall gärna ligga vid självständigt ansvarstagande.

Praktikperioderna kan även utföras utomlands och resestipendier för detta ändamål administreras av Internationella ärenden. All dokumentation bör i detta fall vara klar innan praktiken påbörjas.

Ytterligare information hittar du här.

Praktikförfarandet och dokumentation

Ifall du lyfter lön under din praktikperiod är det ett normalt anställningsförhållande som gäller och dokumenteras då med ett av arbetsgivaren undertecknat arbetsintyg.

Arbetsintyget bör innehålla följande information:

  • arbetsförhållandets längd
  • arbetsuppgifternas innehåll i detalj
  • vid deltidsarbete skall antalet utförda arbetstimmar framgå.

Arbetar du utan lön skall ett arbetskontrakt (finns på Itslearning) undertecknas innan du påbörjar din praktik av arbetsgivaren, arbetstagaren och praktikansvarig lärare vid Arcada, detta i nämnd ordning.

För registrering av praktik 1 och praktik 2 bör du via ASTA anmäla dig till praktikkurserna. I och med detta får du tillgång till alla nödvändiga dokument och anvisningar i Itslearning.

Anhållan om studiepoäng bör göras senast en månad efter utförd praktik. För att studiepoängen skall kopplas till rätt studieårs prestationer, bör anhållan ske före den 1 september.

Ifall du haft ett längre anställningsförhållande innan du påbörjat dina studier vid Arcada, har du möjlighet att räkna detta tillgodo. Är du osäker om arbetsuppgifterna kan godkännas kontakta praktikansvarig lärare. Praktiken bedöms med vitsordet godkänd.

Slutrapportering

Efter avslutad praktik skall detta dokumenteras. Anvisningar finns på Itslearning.