Ny databas: Statista

Statista är en av världens största portaler för statistik- och marknadsdata med tillgång till mer än 1,5 miljoner statistikuppgifter, prognoser, dossierer, rapporter och infografik på 80.000 ämnen från mer än 22.500 källor.

Elektroniska blanketter ur bruk 24.1.2019

Arcadas elektroniska blankettjänst uppdateras till en ny version torsdagen 24.1.2019. Under denna dag kan du inte fylla i blanketterna 1b, 1c, 2, 2b, 3 och 5 via start. Behandlingen av ansökningar som lämnats in före fortsätter som vanligt efter u

Prakticum sorgeflaggar 8.1

Vi har fått bud från Prakticum att de sorgeflaggar imorgon 8.1 för en student som gått bort. Detta som information eftersom vi har gemensam flaggstång med dem.