Dina studier består av 240 studiepoäng/ECTS som du avlägger under 4 år.

En studiepoäng motsvarar 27 timmars studier eller arbete. Programmet är upplagt så att du kan avlägga 15 studiepoäng (sp) under en studieperiod på ca. 10 veckor. Fyra studieperioder bildar ett studieår, och du som student beräknas avlägga 60 sp per studieår.

Läroplanen för utbildningen i Process- och materialteknik är kompetensbaserad och uppbyggd i studiehelheter. Detta innebär att studierna rekommenderas ske i en viss ordning. Individuella studieplaner uppgörs vid behov för att underlätta studierna.

Studiernas struktur (gäller studenter som börjat före 2021)

Studiernas struktur (gäller studenter som börjar 2021 eller senare)