Från och med 1 januari 2021 har du som examensstudent vid yrkeshögskola möjlighet att använda tandvårdstjänster inom SHVS. Läs mer om SHVS här. 

Info om SHVS tjänster och tidsbeställning på shvs.fi. Extern länk

Om du inte är examensstudent:

Du har möjlighet att använda Helsingfors stads tandvårdstjänster då du studerar i Helsingfors. Ifall du bor annanstans än i Helsingfors (t.ex. Esbo eller Vanda), kan du välja att vill du använda Helsingfors eller din hemkommuns tandvårdstjänster.

Avgifterna för tandvård är för studenter samma som för andra invånare i Helsingfors.

Tidsbeställning till kommunal tandvård, både i brådskande och icke-brådskande fall:

tfn. 09 3105 1400 (må-to kl. 7‒18 och fr kl. 7‒15)