Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studenthälsovårdstjänster för alla högskolestudenter. Hälsovårdsavgiften ska högskolestudenter själva betala till FPA. 

Rätt till SHVS tjänster har de närvaroanmälda studenter som avlägger

  • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen
  • lägre eller högre högskoleexamen. 

Utbytesstudenter, studenter som studerar vid öppna högskolan eller som deltar i uppdragsutbildning har inte rätt till SHVS tjänster utan kan i stället vända sig till t.ex. den egna hälsovårdsstationen.

Du kan läsa mer om studenthälsovårdstjänsterna på Studenternas hälsovårdstiftelses webbplats.

Hälsovårdsavgift för högskolestudenter fr.o.m. 1.1.2021

Från början av 2021 betalar de studenter som har rätt till SHVS tjänster hälsovårdsavgiften till FPA. Ingen faktura skickas ut, utan studenter ska betala avgiften på eget initiativ. Genom att betala hälsovårdsavgiften har du rätt att använda hälsovårdstjänsterna vid SHVS.

Avgiften betalas första gången till FPA för vårterminen 2021. Hälsovårdsavgiften kan betalas via FPA:s e-tjänst från och med december 2020. Sista dagen att betala vårterminens avgift är 31.1.2021.

Aktuell information om hälsovårdsavgiften för högskolestuderande och om hur den betalas finns på FPA:s webbplats.