Övergången till det nya studieadministrativa verktyget Sisu skjuts upp från det planerade augusti 2023. Den nya tidtabellen är resultatet av en noggrann riskanalys och bedömning av vad som krävs för en trygg och lyckad övergång.

För studenter under hösten (P1 och P2) innebär ändringen av tidtabellen följande:

  • ASTA, Tuudo och Itslearning är i bruk under hela hösten, precis som tidigare år
  • Studenter anmäler sig till sina studier i period 1 och 2 via ASTA
  • Notera deadline för betygsanhållan om du vill utexamineras i maj-augusti

Detta bör varje student notera:

  • Schemat för undervisningen i period 1 och 2 kommer att publiceras för studenter senast inom augusti
  • Studenterna kommer att ta i bruk och lära sig att använda Sisu under period 1-2, så att de ska kunna använda Sisu fr.o.m. period 3 våren 2024.

Arbetet går vidare och alla engagerade jobbar för högtryck för att utnyttja höstens tilläggstid till max.