För registrering av inledande arbetspraktik (praktik 1) och yrkespraktik (praktik 2) bör du anmäla dig via ASTA till de respektive "praktik-kurserna” (PM-2-004 (0) - Inledande arbetspraktik, PM-2-005 (0) - Yrkespraktik). I och med detta får du tillgång till dokument och anvisningar via itsLearning.

Praktiken uppgår till 30 sp och skall ge dig kunskap och erfarenhet som är relevant inom material- och processindustrin. Detta kan innehålla tekniska, administrativa och ekonomiska uppdrag i ett företag eller en organisation. Den inledande arbetspraktiken (15 sp) ger dig arbetslivserfarenhet om den aktuella branschen. Tidigare arbetserfarenhet inom ingenjörsbranschen före dina studier vid Arcada kan möjligen också tillgodoräknas som praktik. Yrkespraktiken skall helst utföras i ett företag anslutet till industrin. Ofta leder detta till ett examensarbete inom samma specialiseringsområde.

Du erhåller 1.5 sp/vecka för arbete som är på heltid. En 10 veckors praktikperiod motsvarar således 15 sp. Arbetsinsatsen per vecka under praktikperioden bör motsvara en arbetsvecka för en heltidsanställd person (37,5-40 h). Heltidsarbete bedöms enligt gällande branschavtal. En deltidsanställning omräknas så att en arbetsinsats på 40 timmar motsvarar en arbetsvecka vilket betyder att totala antal arbetstimmar är 400 h.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Du kan flexibelt välja att utföra praktiken när som helst under din studietid, t.ex. under sommaren eller då det bäst passar in i den individuella studieplanen eller livssituationen. Praktiken kan utföras i Finland eller utomlands.

Ifall du lyfter lön under din praktikperiod är det ett normalt anställningsförhållande som gäller och då behöver du inte fylla i ett praktikavtal. Arbetar du utan lön skall ett praktikavtal (finns på itsLearning) undertecknas innan du påbörjar din praktik av arbetsgivaren, dig och praktikansvarig lärare vid Arcada.

Efter praktiken ska du skriva en kort rapport om arbetets innehåll och reflektioner med studierna (ca 1200 ord). Du ska också lämna in en kopia på ditt arbetsintyg. På ditt arbetsintyg måste framgå praktikperioden och arbetstimmar. Mer information om praktiken, blanketter för praktikavtal och praktikintyg hittar du i itsLearning.

Praktiken bedöms med vitsordet godkänd.

Din utbildningssansvarige och amanuensen svarar på frågor som berör praktiken.

Mer information om praktik och information om praktik utomlands finns här.

Praktik och jobb

Här hittar du information om både praktik- och karriärstöd. Utöver det stöd du får av dina lärare finns det också mycket annat stöd att få. Ofta kan en gästföreläsning eller ett intressant evenemang utanför undervisningen vara det första steget till en intressant praktikplats eller rentav ditt första jobb. Läs mera om allt stöd du har tillgång till som student på Arcada!