Det finns två typer av praktikstipendier för obligatorisk praktik som administreras på Arcada:

Erasmus: för praktik längre än 2 månader (60 dagar) i Europa. Ansök om stipendiet via Internationella ärenden vid Studieservice. Mera information hittar du här.

Nordplus: för praktik som görs inom ett Nordplusnätverk i de nordiska länderna och Balticum. Diskutera med den internationella kontaktpersonen vid din utbildning som också hjälper dig med att ansöka om stipendiet Mera information hittar du här.

Följande regler gäller både för Erasmus och Nordplus:

  • Du måste ansöka om praktikstipendium innan praktiken inleds, stipendiet kan inte beviljas i efterskott. Praktikstipendiet betalas tidigast en månad innan praktikperioden inleds. Lämna in ansökan i god tid innan utbytet inleds. För Erasmus-praktiens del, minst 1 månad innan du ska på praktik.
  • Du måste även läsa din Arcada e-post under praktiken för att försäkra dig om informationsgången.
  • Ifall något förändras i ditt praktikförhållande är du förpliktad att meddela din praktikansvariga lärare om detta. Missbruk av stipendier leder till återbetalningsskyldighet eller att den andra raten av stipendiet inte utbetalas.

Länkar till externa organisationer/fonder som du kan ansöka om stipendier ur:

Information om Erasmus och Nordplus stipendier hittar du under rubriken 'Stipendier vid Arcada' i menyn till vänster.

Under mars varje år infaller ansökningstiden för Arcadas Stipendiefonder ur vilka ingenjörstudenter kan ansöka om stipendier för utlandspraktik, följ med på Start för mer information.