Arcada-studenter på alla utbildningar kan ansöka om Erasmus+ -stipendium för praktik i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet, Makedonien och Storbritannien.

Du ansöker om Erasmus-stipendium för praktik via Internationella ärenden. I övrigt handleds och administreras praktiken precis som praktik i hemlandet vid respektive utbildning.

Regler och krav

 • Minimitiden för en Erasmusfinansierad praktik är 2 hela månader (60 dagar, t.ex. 10.3-9.5) och du kan delta i Erasmusprogrammet (utbytesstudier och/eller praktik) maximalt 12 månader under en examensnivå (kandidat-/magisternivå).
 • Praktiken bör tillgodoräknas i din examen och du ska vara närvaroanmäld vid Arcada när du är på din praktik.
 • Det ska vara ett heltidsjobb (=minst 30h/vecka enligt Erasmusreglerna).
 • Du kan göra Erasmuspraktik vid företag samt privata och offentliga organisationer. OBS. EU-institutioner Extern länk är inte berättigade att stå som värd för Erasmuspraktik.

Fortlöpande ansökningstid

Ansökningstiden för Erasmus+ stipendier för praktik är fortlöpande. Lämna in behövliga blanketter senast 2 veckor innan praktiken inleds för att säkerställa att vi hinner få allt klart i tid. Se punkten Före praktiken inleds lägre ner på sidan. Innan praktiken inleds måste allt vara klart (enligt Erasmus+-reglerna). Erasmusstipendium för praktik beviljas enligt principen "först till kvarn". Hittills har vi varje år kunnat bevilja stipendium åt alla.

När du fått en praktikplats

 1. Maila E-post: international@arcada.fi och meddela att du planerar ansöka om Erasmusstipendium. Meddela följande:
  • planerat start- och slutdatum för din utlandspraktik
  • land och stad
  • arbetsgivare (företagets/organisationens namn)
  • bekräfta att din praktik uppfyller punkterna som finns uppräknade under rubriken "Regler och krav" på denna sida
 2. Påbörja steg 1 och 2 under rubriken "Före praktiken inleds" lägre ner på den här sidan.

Stipendiebelopp för praktik - i kraft t.o.m. 31.7.2024

Storleken på Erasmusstipendiet beror på praktikens längd i dagar och på praktikland.

 • Programländer med högre levnadskostnader: Danmark, Island, Irland, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Sverige
  • 690€/månad
 • Programländer med lägre levnadskostnader: Belgien, Bulgaren, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Makedonien, Nederländerna, Polen, Rumänien, Tjeckien, Tyskland, Portugal, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Turkiet, Ungern, Österrike
  • 640€/månad
 • Storbritannien: för praktik som avslutas senast 31.5.2023 kan Erasmusstipendium på 620€/månad betalas ut.

Erasmus+ tilläggsstipendium för studerande med specialbehov

Handikapp, sjukdom eller någon annan form av specialbehov är inget hinder för att åka på utbyte. Om du har någon form av specialbehov, ska du i god tid före du ska ansöka om utbyte vara i kontakt med internationella koordinatorn på Arcada (E-post: international@arcada.fi), så att vi kan börja utbytesarrangemanget i tid. Erasmus-programmet stöder personer med specialbehov med tilläggstipendium. Tilläggstipendium för specialbehov kan beviljas om studenten har ett handikapp, en sjukdom eller annat som orsakar tilläggskostnader under utbyte och om tilläggskostnaderna inte kan ersättas ur andra källor. Tilläggstipendium beviljas utöver det normala Erasmus+-stipendiet. Läs mer om stöd för personer med specialbehov på Utbildningsstyrelsens hemsidor Extern länk.

Erasmus+ tilläggsstipendium för studerande med familj

Studerande som har minderåriga barn och som åker på studentutbyte via Erasmus+ får 250 euro/månad i tilläggsmedel. Tilläggsstipendiet kan också beviljas trots att barnet/barnen stannar i Finland under utbytet. Tilläggstipendium beviljas utöver det normala Erasmus+-stipendiet. Om du vill ansöka om ett tilläggsstipendium, fyll i ansökningsblankett för tilläggsstipendium för studerande med familj som du hittar lägst ner på denna sida och lämna in den tillsammans med ditt Erasmus Learning Agreement.

Före praktiken inleds

Blanketter och registrering av planerad utlandspraktik

Steg 1: Fyll i Learning Agreement for Traineeship och få det underskrivet

Anvisningar: Spara en egen version av den ifyllbara avtalsblanketten på din dator. Fyll därefter i de delar du kan. Samla sedan in de uppgifter som ännu behövs genom att kontakta arbetsgivaren och praktikansvarig lärare. Se på din utbildnings praktiksida i start eller kolla i ASTA vilken lärare som ansvarar för praktiken ifall du är osäker. Se till att alla delar av avtalet är ifyllda innan du skickar det för underskrift till arbetsgivaren och den praktikansvariga läraren. Om du vill kan du be att Annika Keskinen på E-post: international@arcada.fi kollar igenom ditt avtal innan du skickar det vidare. Kontakta Annika om du har frågor om blanketten. Efter att alla (du, arbetsgivaren och den praktikansvariga läraren) har skrivit under avtalet ska du ladda upp det då du registrerar din planerade utlandspraktik i vår mobilitetsdatabas (se steg 2).

Steg 2: Registrera din utlandspraktik i god tid innan praktiken inleds

Registrera din planerade utlandspraktik och ladda upp ditt underskrivna Learning Agreement i vår Mobilitetsdatabas MoveON. Du kan göra registreringen i egen takt. När allt är klart, kom ihåg att slutföra registreringen genom att klicka på submit-ikonen. Gör registreringen när du vet att du har en praktikplats, gärna senast ca en månad innan praktiken inleds. Ta kontakt om det blir senare. Välkommen att ta kontakt om du har frågor! Annika Keskinen (E-post: international@arcada.fi).

Steg 3 : Ditt ERASMUS+ stipendieavtal

Efter att du registrerat din planerade utlandspraktik och laddat upp ditt Learning Agreement görs stipendieavtalet. Ditt stipendium räknas ut och stipendieuppgifterna skrivs in i avtalet innan du får det till dig för komplettering och underskrift.

Annan viktig information

 • Online Language Support (OLS) språktest
  • Alla som åker på praktik via Erasmus+ ska avlägga ett Erasmus+ Online Language Support (OLS) språktest i huvudsakligt arbetsspråk före utbytes-/praktikperioden. Studenter som har det ifrågavarande språket som sitt modersmål är befriade från språktestet. Ett mejl med länken till testet kommer att skickas till dig automatiskt efter du har lämnat in underskrivet Learning Agreement. Testet tar ca 40 minuter att genomföra och består av läs- och hörförståelse samt skriftliga delar. Om du känner att du behöver utveckla dina språkkunskaper i arbetsspråket eller det lokala språket (om det finns med bland de språk som erbjuder kurser) kan du få tillgång till en OLS online språkurs före och under din utlandsperiod. Därtill kan du efter utbytet göra ett andra språktest för att se om dina språkkunskaper förbättrats. Det är för fr.o.m. läsåret 2020-21 frivilligt att göra det andra språktestet.
 • Läs även igenom bilagan Erasmus Student Charter om ERASMUS praktikantens rättigheter!
 • Innan du åker skall du av din praktikansvariga lärare ta reda på hurdan praktikrapport du ska skriva.
 • Stipendiesumman betalas ut i två rater, 80 % inom 45 dagar efter att avtalet har trätt ikraft. Resterande 20 % betalas ut efter utbytet när du har lämnat in Traineeship Certificate och fyllt i EU Survey samt när dina studiepoäng har registrerats och du har meddelat internationella koordinatorn om det.

Under praktikperioden

Be din arbetsgivare fylla i och skriva under ditt Traineeship Certificate i slutet av din praktikperiod.

Inom en månad efter praktikperioden

 • Lämna in en kopia på ditt Traineeship Certificate till E-post: international@arcada.fi.
 • Skicka ditt Traineeship Certificate samt en praktikrapport till den ansvarige praktikläraren som registrerar dina studiepoäng. Du bör skriva en praktikrapport enligt lärarens instruktioner. Mera information om vad praktikrapporten skall innehålla får du av den praktikansvariga läraren eller på din utbildnings hemsida i Start.
 • Fyll i EU Survey (kommer en länk per mail) och lämna in ditt Traineeship Certificate inom ca 30 dagar efter avslutad praktik.
 • Meddela oss när dina poäng har blivit registrerade i ASTA.