Högskolans verksamhet och undervisningen på campus kan påverkas av transportbranschens strejk som inletts 1.3. Följ de anvisningar du får av din lärare ifall strejken utvidgas.

Inför nästa vecka har facket varslat om att strejken utvidgas så att den utöver busstrafik också omfattar tågtrafik och spårvagnar.

Eftersom en stor del av både personal och studenter är beroende av kollektivtrafiken som drabbas behövs en del specialarrangemang. En stor del av teoriundervisningen flyttas online ifall strejken utvidgas, praktiska övningar kan skjutas fram eller alternativa övningstillfällen sättas in.

För att ha koll på exakt vad som gäller dina studieavsnitt ska du följa med din lärares information på itsLearning. Notera att de alternativa arrangemangen enbart träder i kraft ifall strejken utvidgas.

Om du är på praktik eller är på väg på praktik är det viktigt att du följer de anvisningar som gäller för just din praktikplats. Om du på grund av strejken inte kan ta dig till praktiken ska du genast kontakta din handledare på praktikplatsen och utreda alternativ.