Har du funderingar som rör din psykiska, fysiska eller sociala hälsa? I applikationen Tuudo hittar du nu en ny sektion med information och självhjälpsmaterial om olika teman som påverkar ditt mående.

Avsnittet är tillgängligt för studenter och personal på Arcada och finns på både svenska och engelska. I avsnittet hittar du material i form av texter, videoklipp och viktiga länkar vidare om bland annat:

  • Psykisk hälsa
  • Fysisk hälsa
  • Social hälsa
  • Mat och motion
  • Studievanor och -teknik
  • Pengar och boende
  • Missbruk och beroende

Idén med avsnittet är att du snabbt och smidigt ska kunna hitta mer information om dessa frågor samt veta var du kan få mer hjälp i de fall du känner att du behöver. Du kan bekanta dig med materialet både för egen del eller om du är orolig för någon anhörig.

Under rubriken Aktuellt hittar du material som uppdateras löpande, så klicka in dig där för att få information om evenemang, boktips och aktuella teman som rör välmående.

Innehållet förändras och utökas med tiden, så du får väldigt gärna ge respons på teman och material som du önskar skulle finnas med till E-post: vagledning@arcada.fi.