IT-enheten har nu hittat en varaktig lösning på problemet med inloggningen till högskolans system där du loggar in med arcada-id genom s.k. SSO-inloggning (single sign on). Du kan nu logga in till samtliga system och använda dem som vanligt.

Om du haft en tent som avbokats eller inte gått att genomföra eller om du haft en inlämningsuppgift under avbrottet kommer du att:

  • få ett nytt tentdatum av din egen lärare och
  • alla inlämningsuppgifter som borde har lämnats in under avbrottet får förlängning till måndag 14 november kl. 18.

Under gårdagen inträffade ett plötsligt avbrott i inloggningen till högskolans tjänster som förutsätter SSO-inloggning. Bland annat centrala system som ASTA, ARBS, itsLearning och Intra var inte tillgängliga. Problemet låg i de servrar som hanterar inloggningen och har nu åtgärdats genom att installera helt nya ersättande servrar.