Vem ska jag kontakta med frågor om studiestöd?

FPA:s kundrådgivare för studerande nås må-fr kl. 8-18, tfn: 020 692 229

När kan jag söka studiestöd?

Du kan ansöka om studiestöd endast när du tagit emot din studieplats. Lättaste sättet är via FPA:s e-tjänst Extern länk.

Hur lämnar jag in ansökan om studiestöd?

Snabbast och enklast ansöker du med hjälp av FPA:s e-tjänst Extern länk. Om du inte vill använda e-tjänsten kan du också använda en pappersblankett. Läs mera om hur du söker här Extern länk

Kan jag få studiestöd om jag studerar deltid?

För att få studiestöd måste minst 18 dagar ingå i studietiden och studierna måste vara på heltid. Läs mera om vem som har rätt till studiestöd här Extern länk.

Kan jag få skolresestöd?

Nej. På yrkeshögskolenivå kan man tyvärr inte längre få skolresestöd Extern länk. Du kan däremot få studierabatt hos HRT, VR och Matkahuolto. De blanketterna hittas vid Studieärenden i C3 och på Start.

Jag jobbar på sidan om studierna. Påverkar det här mitt studiestöd?

Ja. Det är på ditt eget ansvar att se till att du inte tar emot mera studiestöd än du egentligen har rätt till. Om du får för mycket studiestöd måste du betala tillbaka det, så det lönar sig att få rätt stöd från första början. Om du har fått för mycket studiestöd kan du självmant betala tillbaka det före slutet av maj följande år. Mer information om hur dina egna inkomster påverkar studiestödet, den årliga inkomstgränsen och inkomstkontrollen hittar du på FPA:s hemsida. Extern länk

Får jag automatiskt bostadsstöd om jag får studiestöd?

Nej. Du kan ansöka om bostadsstöd skilt via e-tjänsten Extern länk. Du kan också uppskatta hur stort bidraget blir med hjälp av FPA:s räknare Extern länk genom att välja studerande och sedan allmänt bostadsbidrag.

Kan jag få studiestöd för mitt utbyte?

Du kan få studiestöd om du åker utomlands för att studera och studierna kommer att ingå i din examen. Villkoren är samma som att studera i Finland när det gäller t.ex. prestationsframgång. Läs mera om stöd under studier utomlands här Extern länk.

Kan jag få studiestöd på sommaren?

Du kan få studiestöd om du studerar under sommaren. Det här gäller bara heltidsstudier som redan ingår i din examen. Kom ihåg att du skilt måste ansöka om sommarstudiestöd. Du kan läsa mera om det här på FPA:s hemsida Extern länk lite längre ner på sidan.

Jag har inte studerat tillräckligt. Vad ska jag göra?

Framgång i studierna innebär att du avlagt i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Oftast studerar man september-maj, vilket betyder att man fått nio stödmånader. Det betyder i sin tur att de flesta måste uppnå 45 studiepoäng per läsår. Man ska även uppfylla minst 20 studiepoäng per läsår oberoende hur många studiestödsmånader du fått. Studieframgången kontrolleras i oktober varje år. FPA jämför antalet stödmånader du använt med antalet studiepoäng du har fått registrerade i studentregistret. Om du inte avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad under det föregående läsåret kan du fortfarande få stöd om du under hela din studietid avlagt minst 5 studiepoäng per stödmånad. Under det föregående läsåret måste du ändå ha avlagt minst 20 studiepoäng.

Om din studieframgång inte varit tillräcklig kommer du att få en begäran om utredning från FPA. Där ska du förklara varför dina studier inte framskridit. Du kan fortfarande få studiestöd om din studietakt tillfälligt varit långsam av en godtagbar orsak (t.ex. sjukdom, svår livssituation eller omfattande studiehelhet som lärdomsprov).

Om du inte svarar på FPA:s utredning eller om den inte godkänns kan ditt studiestöd antingen dras in Extern länk eller bli tidsbegränsat Extern länk. Om du presterat synnerligen lite kan studiestödet också återkrävas Extern länk

Hur länge kan jag få studiestöd?

Det beror på vad du studerar och när du har inlett studierna. Det finns tre kategorier av studerande: de som börjat studera före 1.8.2014, mellan tiden 1.8.2014-31.7.2017 och 1.8.2017 eller senare. Du kan titta vad som gäller för just dig på FPA:s hemsidor Extern länk om detta.

Kan jag få förlängt studiestöd?

Din stödtid kan förlängas bara om du kan visa att studierna fördröjts på grund av sjukdom eller av något annat särskilt vägande skäl (t.ex. svår livssituation). Skäl som inte räknas är bl.a. att du byter studieinriktning, avbryter dina tidigare studier, jobbar, är verksam inom en studentorganisation eller har en krävande hobby. Läs mera här Extern länk.