Här hittar du kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med!

Here you can find the Thesis presentations for the next Thesis Forum. Welcome

Institutionen för Hälsa och välfärd / Department for Health and Welfare

Datum: 2.12.2019
Klassrum: B320
Övervakare: Ingmar Sigfrids

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
9.15-10.00 Socionom Stärkande av elevers självkänsla i skolan. Upplevelser av elever i årskurs nio Amanda Leppänen och Camilla Nurmi Cecilia Kanev och Julia Engblom Marina Arell-Sundberg Ingmar Sigfrids
10.15-11.00 Ergoterapi Ergoterapeuters erfarenheter av arbete med unga som har låg skolmotivation och mental ohälsa Cecilia Kanev och Sabina Wikström Amanda Leppänen och Emelie Heir Ingmar Sigfrids Marina Arell-Sundberg
11.15-12.00 Ergoterapi Gymnasiestuderandes åsikter om hur aktiviteter under lektionstid stödjer självkänslan och därigenom möjliggör lärande Julia Engblom och Emelie Heir Camilla Nurmi och Sabina Wikström Ingmar Sigfrids Marina Arell-Sundberg
13.15-14.00 Socionom Teknologi som hjälp vid jobbsökning. En kvalitativ intervjustudie av ungdomars upplevelser Pi Backman Emilia Lundén, Richard Rosengren och Vilja Seppä Thomas Hellstén Ira Jeglinsky-Kankainen
14.15-15.00 Socionom Kodning och kodningsinspirerade lekar. En handbok för pedagoger Emilia Lundén, Richard Rosengren och Vilja Seppä Pi Backman Noora Lohi Carina Kiukas

Datum: 2.12.2019
Klassrum: F249 (Lilla auditoriet)
Övervakare: Heidi Peri

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
13.15-14.00 Ergoterapi Hur syns personcentrerad vård i vårdpersonalens praktiska arbete i bemötande av äldre med minnessvårigheter Pinja Pöyhönen och Olivia West Katarina Eklund och Tilde Jåfs Heidi Peri Annikki Arola
14.15-15.00 Ergoterapi Utformande av enkät för kartläggning av självupplevd arbetsförmåga hos personer med intellektuell funktionsvariation (IF) Katarina Eklund och Tilde Jåfs Pinja Pöyhönen och Olivia West Heidi Peri Annikki Arola 

Datum: 2.12.2019
Klassrum:  D173
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
9.15-10.00 Idrott Utredning av 12-18 åriga fotbollsjuniorers motivation och målorientering inom fotboll Melinda Andler och Teo Hyrske Kristina Sandström Cia Törnblom Katri Ruutu
10.15-11.00 Idrott Högskoleanställdas upplevelser om psykologiskt välbefinnande i ett hälsofrämjande projekt - en kvalitativ studie Sara Floman Tiina Petrell Katri Ruutu Cia Törnblom
11.15-12.00 Idrott Ge dig ut i naturen - aktivitetskort för småbarnsfamiljer Katarina Öhberg och Kristina Sandström Siri Salvesén Joachim Ring Cia Törnblom
12.15-13.00 Idrott Naturkraft för familjer - en kvalitativ studie om naturens betydelse för småbarnsfamiljer Siri Salvesén Katarina Öhberg Joachim Ring Cia Törnblom
13.15-14.00 Fysioterapi Fysisk aktivitet för personer med demens på resurserat serviceboende - en systematisk litteraturstudie Madelene Mörner   Joachim Ring Cia Törnblom
14.15-15.00 Fysioterapi Belastningsskador i nedre extremiteten bland 10-18 åriga ishockey juniorer. Handbok för träning och rehabilitering av unga spelare Victor Dahlberg Johanna Pentti Thomas Hellstén Joachim Ring
15.15-16.00 Fysioterapi Akuta skedets fysioterapi efter en rotator cuff operation Victoria Hinds och Matilda Cordeiro Erica Gustafsson och Rebecka Anttila Joachim Ring Anne Kokko

 

Institutionen för vård / Department for Healthcare

Datum: 2.12.2019
Klassrum: B518
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
12.15-13.00 Sjukskötare Antibiotikaresistenta bakteriens spridning - ett globalt hot Amanda Karlsson och Lina Smedlund Clara Löfroth Anu Grönlund Annika Skogster
13.15-14.00 Sjukskötare Skiftarbetets påverkan på sömn och hälsa - En litteraturstudie om vårdarens hälsa Clara Löfroth Amanda Karlsson och Lina Smedlund Jari Savolainen Maria Forss
14.15-15.00 Sjukskötare eHälsa i hemvården - En utvärdering av tre tekniska lösningar - kan de förbättra åldringars säkerhet och trygghet i hemmet? Diana Weckman och Anna Oksanen Melina Johansson och Katarina Sikow Thomas Hellstén Ira Jeglinsky-Kankainen
15.15-16.00 Barnmorska Patientdirektiv för medicinsk abort. En kvalitetsgranskning kring vetenskapliga artiklar Melina Johansson och Katarina Sikow Diana Weckman och Anna Oksanen Eivor Wallinvirta Jessica Silfver
16.15-17.00 Sjukskötare Sjukskötaren och den goda döden - en studie i hur sjukskötare kan bli bättre på att bemöta döende med hjälp av emotionell intelligens Eva Jansén Sanna Björklund och Ida Backberg Maria Forss Jari Savolainen
17.15-18.00 Sjukskötare Bemötande av patienter som fått besked om en allvarlig sjukdom Sanna Björklund och Ida Backberg Eva Jansén Petra Ekman Jari Savolainen

Date: 2.12.2019
Classroom: D4109
Supervisor: Pamela Gray

Time Programme Titel Respondent Opponent Reviewer Supervisor
12.15-13.00 Nursing Antipsychotics use in nursing homes Blessing Jones Tufaah Jacob Pamela Gray Pauleen Mannevaara/Gun-Britt Lejonqvist
13.15-14.00 Nursing Family centered car in NICU Tufaah Jacob Blessing Jones Pauleen Mannevaara Pamela Gray

 

Datum: 
Klassrum:
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare