Här hittar du kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med!

Here you can find the Thesis presentations for the next Thesis Forum. Welcome

Institutionen för Hälsa och välfärd / Department for Health and Welfare

Datum: 25.1.2021
Klassrum: https://arcada.zoom.us/j/65250348687
Kustos: Topi Taskinen

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
11.15 Idrottsinstruktör Instruktionsvideo för Arcada Hallens gym. En produktutveckling Casper Simberg, Andreas Malm & Andreas Siekkeli Linda Huaman Gutierrez & Sandra Syrjäkari Topi Taskinen Katri Ruutu

Datum: 25.1.2021
Klassrum: https://arcada.zoom.us/j/68083358112?from=addon
Kustos: Tove Werner & Ingmar Sigfrids

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
12.15 Ergoterapi Stödjandet av spriritualitet hos äldre personer med demens. En litteraturstudie Janina Juuti, Maria Kananen & Sophie Weckström Scherer Heidi Johansson & Mesut Öngörür Heidi Peri Tove Werner
13.15 Socionom Vuxnas tankar kring välbefinnande i pensionsåldern. En kvalitativ intervjustudie Heidi Johansson & Sarah Rasmus Maria Kananen & Sophie Weckström Scherer Heidi Peri Tove Werner
14.15 Socionom Integration av invandrare på svenska i Helsingfors ur ett sociokulturellt perspektiv. En allmän litteraturstudie Mesut Öngörür Janina Juuti & Sarah Rasmus Heidi Peri Ingmar Sigfrids

Institutionen för vård / Department for Healthcare

Datum: 25.1.2021
Klassrum: Teams-länk
Kustos: Anu Grönlund

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
12.15 Förstavård och sjukskötare Kvinnors upplevelser gällande Epsisiotomi. En netnografisk studie  Lina Huaman Gutierez & Sandra Syrjäkari Casper Simberg, Andreas Malm & Andreas Siekkeli Heikki Paakkonen Pernilla Stenbäck 

Date:
Classroom:

Supervisor: 

Time Programme Titel Respondent Opponent Reviewer Supervisor