Här hittar du kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med! Here you can find the Thesis presentations for the next Thesis Forum. Welcome

Utbildningarna inom Hälsa och välfärd / Programmes in Health and Welfare

Utbildning: Ergoterapeut och idrottsinstruktör
Datum och tid: 16.5.2022 kl. 11.15-12.00
Klassrum: Zoom-länk Extern länk
Titel: Idrottarens upplevelse av hälsa och välbefinnande under COVID19 restriktionerna. Effekten av ändrade motinonsmöjligheter
Respontent(er): Sabina Sievänen & Alexandra Väyrynen
Opponent(er): Linda Schmidt & Robert Högström
Granskare: Anu Nyberg
Handledare: Jari Savolainen
Kustos: Heidi Peri

Utbildning: Socionom
Datum och tid: 16.5.2022 kl. 12.15-13.00
Klassrum: Zoom-länk Extern länk
Titel: Utomhuspedagogik - En aktivitetshandbok för pedagoger inom småbarnspedagogiken
Respontent(er): Isabella Järvinen & Linda Schmidt
Opponent(er): Sabina Sievänen & Rebecca Holmgård
Granskare: Ingmar Sigfrids
Handledare: Ann-Marie Rosenqvist-Berg
Kustos: Åsa Rosengren

Utbildning: Socionom
Datum och tid: 16.5.2022 kl. 13.15-14.00
Klassrum: Zoom-länk Extern länk
Titel: Socialpedagogikens värdegrund och angreppssätt i social handledning inom vuxensocialarbete: En allmän litteraturstudie
Respontent(er): Robert Högström & Rebecca Holmgård
Opponent(er): Isabella Järvinen & Alexandra Väyrynen
Granskare: Åsa Rosengren
Handledare: Arla Cederberg
Kustos: Åsa Rosengren

Utbildning: Fysioterapeut
Datum och tid: 16.5.2022 kl. 8.00-8.45
Klassrum: Länk till Zoom Extern länk
Titel: Postoperativ rehabilitering vid proximal och distal senruptur i m. rectus femoris. En allmän litteraturstudie
Respontent(er): Emilia Nordström & Nathalie Renholm
Opponent(er): Emma Koivurinta & Rebecka Björkskog
Granskare: Linnéa von Hedenberg-Löfman
Handledare: Joachim Ring
Kustos: Joachim Ring

Utbildning: Idrottsinstruktör
Datum och tid: 16.5.2022 kl. 9.00-9.45
Klassrum: Länk till Zoom Extern länk
Titel: Träningsplanering för ett halvmaratonlopp. Sex månaders löträningsprogram för nybörjare
Respontent(er): Emma Koivurinta & Rebecka Björkskog
Opponent(er): Emilia Nordström & Nathalie Renholm
Granskare: Marko Vaappo
Handledare: Topi Taskinen
Kustos: Joachim Ring

Utbildning: Fysioterapeut
Datum och tid: 16.5.2022 kl. 10.00-10.45
Klassrum: Länk till Zoom Extern länk
Titel: Rädlsa-undvikande beteende vid rehabiliteringsprocess med en tävlingsidrottare. En beskrivande litteraturöversikt
Respontent(er): Leila Sointu & Karoliina Ståhle
Opponent(er): Kasper Portin & Jimi Virtamo
Granskare: Linnéa von Hedenberg-Löfman
Handledare: Joachim Ring
Kustos: Joachim Ring

Utbildning: Idrottsinstruktör
Datum och tid: 16.5.2022 kl. 11.15-12.00
Klassrum: Länk till Zoom Extern länk
Titel: E-sportens inverkan på fysisk aktivitet. En allmän litteraturstudie
Respontent(er): Kasper Portin& Jimi Virtamo
Opponent(er): Leila Sointu & Karoliina Ståhle
Granskare: Marko Vaappo
Handledare: Susanna Tallqvist
Kustos: Joachim Ring

Utbildning: Fysioterapeut
Datum och tid: 16.5.2022 kl. 12.15-13.00
Klassrum: Länk till Zoom Extern länk
Titel: Virtuell verklighetsbaserad rehabilitering för stroke: En allmän litteraturstudie
Respontent(er): Tommy Borg & Andreas Skarpman
Opponent(er): Jonna Berghem
Granskare: Joachim Ring
Handledare: Katri Ruutu
Kustos: Joachim Ring

Utbildning: Idrottsinstruktör
Datum och tid: 16.5.2022 kl. 13.15-14.00
Klassrum: Länk till Zoom Extern länk
Titel: Arcada studerandes motionsvanor år 2022. En kvantitativ enkätstudie
Respontent(er): Jonna Berhem
Opponent(er): Tommy Borg & Andreas Skarpman
Granskare: Topi Taskinen
Handledare: Marko Vaappo
Kustos: Joachim Ring

Utbildningarna inom vård / Degree Programmes in Healthcare

Utbildning:
Datum och tid:
Klassrum: Länk till Zoom
Titel:
Respontent(er):
Opponent(er):
Granskare:
Handledare:
Kustos: