Här hittar du kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med!

Here you can find the Thesis presentations for the next Thesis Forum. Welcome

Institutionen för Hälsa och välfärd / Department for Health and Welfare

Datum: 25.5.2020
Klassrum: Zoom-länk  Meeting ID: 672 6004 3373 Password: 482931
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
9.15-10.00 Fysioterapi Postoperativ fysioterapi under akuta fasen efter en dekompressionsoperation för lumbal spina stenos. En litteraturöversikt Gustav Kvikant & Chira Lankinen Ella Aulén & Tobias Skog Joahim Ring Anne Kokko

Datum: 25.5.2020
Klassrum: Zoom-länk
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
10.15-11.00 Fysioterapi Krafter från naturen. En systematisk litteraturstudie över naturens inverkan på sömn och återhämtning Joanna Hammarström Gustav Kvikant & Chira Lankinen Joachim Ring Cia Törnblom

Datum: 25.5.2020
Klassrum: Zoom-länk

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
11.15-12.00 Fysioterapi Smärta och dess inverkan i vardagen hos individer med cerebral pares Ella Aulén & Tobias Skog Joanna Hammarström Cia Törnblom Ira Jeglinsky

Datum: 25.5.2020
Klassrum: Zoom-länk
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
12.15-13.00 Fysioterapi Arbetshälsa hos högskolepersonal: fysisk aktivitet, återhämtning och stress. En kvantitativ tvärsnittstudie Amanda Alexandersson & Malena Fromholdt Daniel Fridefors Topi Taskinen Katri Ruutu

Datum: 25.5.2020
Klassrum: Zoom-länk
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
13.15-14.00 Fysioterapi Hurudana interventioner minskar stillasittandet på arbetsplatser? - systematisk litteraturstudie Tiina Petrell Amanda Alexandersson & Malena Fromholdt Katri Ruutu Cia Törnblom

Datum: 25.5.2020
Klassrum: Zoom-länk
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
14.15-15.00 Fysioterapi Mätning av vinkeln i knäleden vid ett aktivt knäböj med ett markörlöst datorseendeprogram Marlene Berg & Nicole Mishima Linda Hartman Cia Törnblom Ira Jeglinsky

Datum: 25.5.2020
Klassrum: Zoom-länk
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
15.15-16.00 Idrottsinstuktör Motivationsfaktorer och eventuella hinder för att utföra fysisk aktivitet hos barn under skolåldern. En litteraturstudie Linda Hartman Marlene Berg & Nicole Mishima Cia Törnblom Marko Vaappo

Datum: 25.5.2020
Klassrum: Join Microsoft Teams Meeting
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
13.15-14.00 Socionom Hur hållbar uteveckling uppmärksammas i den småbarnspedagogiska verksamheten. Ur daghemspersonalens perspektiv Anna Metso & Julia Nyman Alexandra Lönn & Maria Kempe Noora Lohi Carina Kiukas
14.15-15.00 Socionom Pedagogernas attityder om kodning som metod inom småbarnspedagogik Alexandra Lönn & Maria Kempe Anna Metso & Julia Nyman Noora Lohi Carina Kiukas

Datum: 25.5.2020
Klassrum: Join Microsoft Teams Meeting
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
15.15-16.00 Socionom Skoltrivsel hos elever mellan 15-17 år. En kvantitativ studie Satu Paukku & Jenny Söderling Minna Hyttinen, Lina Stenman & Sophia Skarpman Eivor Söderström Ingmar Sigfrids
16.15-17.00 Socionom Alkoholanvändning bland unga i Finland. En kvalitativ litteraturstudie Minna Hyttinen, Lina Stenman & Sophia Skarpman Satu Paukku & Jenny Söderling Ingmar Sigfrids Eivor Söderström 

 

Institutionen för vård / Department for Healthcare

Datum: 25.5.2020

Klassrum: Zoom-länk
Kustos: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
9.15-10.00 Sjukskötare Framtidens hemvårdsmiljö. En scoping studie Julia Malmberg Isa Eklöf & Mia Lundell Christine Stockmann-Broo Anu Grönlund
10.15-11.00 Sjukskötare Bemötande av patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården Isa Eklöf & Mia Lundell Aurora Robles Marianne Meyer-Arnold Jari Savolainen
11.15-12.00 Barnmorska Handwashing in health care settings in low- and middle income countries: Literature review on handwashing in maternal care Aurora Robles Julia Malmberg Jessica Silfver Pernilla Stenbäck

Datum: 25.5.2020

Klassrum: Zoom-länken 
Kustos: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
9.15-10.00 Förstavård En litteraturöversikt om mobila applikationer inom akutvård. En Scoping-studie Elias Myllymäki Robin Skog Mia Forss Christoffer Ericsson
10.15-11.00 Sjukskötare Varhaisen varoituksen pistejärjestelmä hätatilapotilaan tunnistamisen tukena päivystyspoliklinikalla. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus Toni Kunnas Elias Myllymäki Christoffer Ericsson Heikki Paakkonen
11.15-12.00 Sjukskötare Uppfattningen av säkerhetskultur på intensivvårdsavdelningen Robin Skog Jimmy Dahlbacka Annika Skogster Petra Ekman
12.15-13.00 Förstavård Första responsverksamhet i Finland. Kartläggning av utbildning och kompetens i examnesarbeten gjorda på yrkeshögskola Jimmy Dahlbacka Toni Kunnas Laura Carstens Eivor Wallinvirta

Datum: 
Klassrum:
Kustos: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
             

Date:

Classroom:
Supervisor: 

Time Programme Titel Respondent Opponent Reviewer Supervisor