Här hittar du institutionens kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med!

Datum: 11.11.2019
Klassrum: B518
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
08.15-09.00 BM Kyselytutkimus koulunterveydenhoitajille - Mitä Tunne rintasi ry:n opetusmateriaalia käytetään ohjeistaessaan rintojen omatarkkailussa Julia Harjanne och Linda Wickström Eleonor Heikkinen och Petra Zarbock Pernilla Stenbäck Jessica Silfver
09.15-10.00 BM Barnmorskornas kompetensutveckling inom postoperativ vård i familjeuppvakningsrummet - en enkätanalys av fortbildningen Eleonor Heikkinen och Petra Zarbock Julia Harjanne och Linda Wickström

Eivor Wallinvirta

Jessica Silfver
10.15-11.00 HV Barnrådgivningens innehåll - material till en applikation för vårdnadshavare Carina Paavilainen Jessica Lindroos och Annina Vaitilo Anu Grönlund Petra Ekman
11.15-12.00 HV/SJ Hur ser självbestämmanderätten ut hos äldre i relation till vaccinering Jessica Lindroos och Glenn Öhman Carina Paavilainen och Daniela Mellin Jari Savolainen Petra Ekman
12.15-13.00 SJ Instagrams inverkan på unga vuxnas självbild och självkänsla - En kvantitativ studie om upplevelser Daniela Mellin och Annina Vaitilo Glenn Öhman Thomas Hellstén Ira Jeglinsky

Datum: 
Klassrum: 
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
             
             

Datum:
Klassrum: 
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
             
             
             

Datum:
Klassrum:
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare