Här hittar du kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med!

Here you can find the Thesis presentations for the next Thesis Forum. Welcome

Institutionen för Hälsa och välfärd / Department for Health and Welfare

Datum: 24.2.2020
Klassrum: D4107-08
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
9.15-10.00 Fysioterapi En jämförelse av muskelaktiviteten i fram- och baklår under tre typer av knäböj. Intiktad på terapeutisk träning och fysioterpia Oskar Dahllund och Kim Snickars Eetu Vitikainen Cia Törnblom Joachim Ring
10.15-11.00 Idrott och hälsopromotion Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen miesurheilijoilla. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Eetu Vitikainen Oskar Dahllund och Kim Snickars Topi Taskinen Katri Ruutu
11.15-12.00 Fysioterapi Sociala medier som verktyg i fysioterapeutens hälsofrämjande arbete - I syfte att främja hälsan och öka den fysiska aktiviteten Isabelle Nygårds Henrietta French-Buddas Joachim Ring Cia Törnblom
12.15-13.00 Det sociala området Föräldrarnas tankar och upplevelser om växelvisboende bland barn under sju års ålder Henrietta French-Buddas Isabelle Nygårds Marina Arell-Sundberg Ingmar Sigfrids
13.15-14.00 Ergoterapi Användningen av exergamed inom rehabilitering Andreas Höglund Leslie Skog och Mikael Willstedt Heidi Peri Marina Arell-Sundberg
14.15-15.00 Fysioterapi Akut postoperativ fysioterapi för höftprotespatienter. En kvalitativ temaintervjustudie Leslie Skog och Mikael Willstedt Andreas Höglund Cia Törnblom Anne Kokko

Datum:
Klassrum: 
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
             
             

Datum: 
Klassrum: 
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
             
             

 

Institutionen för vård / Department for Healthcare

Datum: 24.2.2020
Klassrum: D4107/08
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
16.15 Barnmorska Kulturell kompetens inom mödravården Hanna Yikona Linnéa Saitajoki och Camilla Sandström Maria Forss Pernilla Stenbäck
17.15 Sjukskötare Främjane av socialt umgänge på sjukhuset genom aktiveringsapplikation Linnéa Saitajoki och Camilla Sandström Hanna Yikona Anu Grönlund Christine Stockmann-Broo

Date: 
Classroom: 
Supervisor: 

Time Programme Titel Respondent Opponent Reviewer Supervisor
             

 

Datum: 
Klassrum:
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare