Här hittar du kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med! Here you can find the Thesis presentations for the next Thesis Forum. Welcome

Institutionen för Hälsa och välfärd / Department for Health and Welfare

Datum: 17.5.2021
Klassrum: Zoom
Kustos: Katri Ruutu

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
8.15-9.00 Idrott och hälsopromotion Fysiska aktivitetens påverkan på seniorer med muskeldystrofi - en kunskapsöversikt för idrottsinstruktörer Matilda Törma & Michelle Gustafsson Susann Tupeli & Amanda Lehtinen Heidi Peri Tove Werner
9.15-10.00 Fysioterapi Ett hälsofrämjande fysioterapibesök för nyblivna pensionärer Susann Tupeli & Amanda Lehtinen Matilda Törma & Michelle Gustafsson Tove Werner Heidi Peri

Datum: 17.5.2021
Klassrum: Zoom
Kustos: Marko Vaappo

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
8.15-9.00 Idrott och hälsopromotion Ledarstilarnas inverkan på inkludering av flickor med migrationserfarenhet inom idrott Iina Levonen & Robert Gädda Janina Jansson & Emma Skogman Marko Vaappo Susanna Tallqvist

Datum: 17.5.2021
Klassrum: Zoom
Kustos: Marko Vaappo

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
9.15-10.00 Idrott och hälsopromotion Muskelaktivitetsanalys under en roddprestation med hjälp av smartshorts Ina Levonen & Robert Gädda Janina Jansson & Emma Skogman Thomas Hellstén Katri Ruutu

Datum: 17.5.2021
Klassrum: Zoom
Kustos: Marko Vaappo

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
10.15-11.00 Fysioterapi Borg RPE och CR10 som metoder för att mäta arbetsintensitet och smärta i träning och rehabilitering. Studie av faktorer som kan påverka RPE Benjamin Laurin Fanny Wilén Thomas Hellstén Joachim Ring

 

Datum: 17.5.2021
Klassrum: Zoom
Kustos: Marko Vaappo

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
11.15-12.00 Fysioterapi Förebyggande av belastningsskador i övre extremiteten hos esportare Fanny Wilén Benjamin Laurin Topi Taskinen Marko Vaappo

Datum: 17.5.2021
Klassrum: Zoom
Kustos: Topi Taskinen

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
8.15-9.00 Fysioterapi Hur kan man främja sömnen hos unga vuxna i åldern 16-20 i olika miljöer. En systematisk litteraturstudie Tobias Lillqvist och Oscar Lindqvist Fanny Alén och Rakel Ahlroos Topi Taskinen Marko Vaappo
9.15-10.00 Fysioterapi Timed Up and Go och Bergs balanstest som mätinstrument för att identifiera fall hos de äldre i samhället Fanny Alén och Rakel Ahlroos Tobias Lillqvist och Oscar Lindqvist Thomas Hellstén Joachim Ring
10.15-11.00 Fysioterapi Purjehduksessa ilmenevien urheiluvammojen kartoitus. Olympialuokkien vammojen luokitus U6-, U21- ja aikuisluokissa Miira Ruskola och Johanna Pentti Axel Carlander och Emil Carlander Anne Kokko Topi Taskinen
11.15-12.00 Fysioterapi Analys av muskelaktiviteten i fram- och baklåren samt sätesmusklerna under UKK:s två kilometers gångtest. En pilotstudie Axel Carlander och Emil Carlander Miira Ruskola och Johanna Pentt Thomas Hellstén Joachim Ring
12.15-13.00 Fysioterapi Orsakerna till och motverkning av överansträngning och överansträngningssyndrom inom elitidrotten. Ett beställningsarbete av URHEA Jessica Jäntti och Jenny Nyström Helene von Julin och Sissel Baarman Anne Kokko Topi Taskinen
13.15-14.00 Fysioterapi Terapeutsik träning som behandlingsform hos personer med artos. En litteraturöversikt Helene von Julin och Sissel Baarman Jessica Jäntti och Jenny Nyström Kati Hellstén Joachim Ring
14.15-15.00 Fysioterapi Ultraljudsbehandling vid frakturskador. En systematisk litteraturstudie: LIPUS inverkan på läkningen Max Glännefors och Willem Kajander Viveca Hansson coh Anna Westerlund Kati Hellstén Joachim Ring
15.15-16.00 Fysioterapi Hur ofta upplever sjuskötarstuderande smärta under praktiken Viveca Hansson coh Anna Westerlund Max Glännefors och Willem Kajander Topi Taskinen Anne Kokko

 

Datum: 17.5.2021
Klassrum: Zoom
Kustos: Tove Werner

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
9.15 Ergoterapi Engagemang och meningsfulla aktiviteter i rehabiliterande gruppverksamhet för unga vuxna med mental ohälsa Alisa Turunen, Daniela Jungar och Kati Lindholm Anna-Lena Nyholm och Martina Uotinen Ingmar Sigfrids Marina Arell-Sundberg
10.15 Socionom Riktlinjer för att möjliggöra trygghet inom småbarnspedagogisk verksamhet. En kvalitativ studie om Covid-19 pandemins inverkan på daghem i Esbo under höstterminen 2020 Jenny Fröberg och Emilia Lindberg Katharina Donner Boel Blomqvist Noora Lohi
11.15 Socionom Språkets och kommunikationens betydelse för ackulturationsprocessen hos invandrare. En kvalitativ litteraturstudie Kati Issakainen Mathias Antas och Emilia Lindberg Arla Cederberg Åsa Rosengren
12.15 Socionom Bristfällig tillhörighet i en gemenskap: Konsekvenser för barn som stannat hemma under pandemin Mathias Antas och Katharina Donner Kati Issakainen och Jenny Fröberg Noora Lohi Boel Blomqvist
13.15 Ergoterapi Betydelsen av växelverkan och engagemang för co-occupation mellan vuxna och barn inom småbarnspedagogiken Alisa Turunen, Daniela Jungar och Kati Lindholm Anna-Lena Nyholm och Martina Uotinen Carina Kiukas Noora Lohi

Datum: 17.5.2021
Klassrum: Zoom
Kustos: Marina Arell-Sundberg

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
13.15 Ergoterapi Rehabiliterande gruppverksamhet för personer med mental ohälsa Anu Numminen och Jenny Salmi Filippa Itkonen och Yasmine Sjölund Ingmar Sigfrids Marina Arell-Sundberg
14.15 Ergoterapi Lekar för utveckling av barns lekförmåga. En handbok för personalen på daghem X Filippa Itkonen och Yasmine Sjölund Anu Numminen och Jenny Salmi Noora Lohi Marina Arell-Sundberg
15.15 Socionom PAGS som stöd för observation av lek inom småbarnspedagogik Max Knoblock Mia Saari Noora Lohi Marina Arell-Sundberg
16.15 Socionom Barn i missbrukarfamiljer. Hur kan daghemmet stöda deras resiliens Mia Saari Max Knoblock Marina Arell-Sundberg Noora Lohi

 

Datum: 17.5.2021
Klassrum: Zoom
Kustos: Ingmar Sigfrids

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
12.15 Socionom Samarbetet mellan småbarnspedagoger och vårdnadshavare vars barn deltog på distans i småbarnspedagogisk verksamhet under pandemitiden 2020 Lina Karlsson Josefina Berndtsson Boel Blomqvist Noora Lohi
13.15 Socionom Förskolebarns reflektioner kring coronapandemin 2020-2021. En kvalitativ studie ur barnets perspektiv Josefina Berndtsson och Klara Ramos Serrano Lina Karlsson och Virpi Saariniemi Noora Lohi Boel Blomqvist
14.15 Socionom Igenkännande och förebyggande av emotionell utbrändhet inom det sociala området. En litteraturstudie Virpi Saariniemi och Yelyzaveta Zapolskiy Klara Ramos Serrano och Deimile Satkeviciute Carina Kiukas Arla Cederberg
15.15 Socionom Fattigdomens inverkan på barnens delaktighet. En scopingstudie Kristina Bondestamq Sandra Ly Arla Cederberg Åsa Rosengren
16.15 Socionom Samarbete mellan personal och vårdnadshavare vid övergången från förskola till skola för barn med behov av särskilt stöd Sandra Ly och Deimile Satkeviciute Kristina Bondestam och Yelyzaveta Zapolskiy Arla Cederberg Carina Kiukas

Institutionen för vård / Department for Healthcare

Datum: 17.5.2021
Klassrum: https://arcada.zoom.us/j/69764578817
Kustos: Maria Forss

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
08:15-09:00 Förstavårdare Prehospitala akutvårdens skyddsåtgärder under COVID-19 pandemin Michelle McCracken & Ella Schütt Linnéa Lipiäinen Petra Ekman Daniela Karbin
09:15-10:00 Sjukskötare Flickor och adhd Eva Sjöblom Michelle McCracken & Ella Schütt Annika Skogster Maria Appleroth
10:15-11:00 Barnmorska Förlossningens regelbundna stig. En kvalitativ fokusgruppintervju om den finländska barnmorskans perspektiv gällande den regelbundna förlossningen Henrika Karjalainen & Ronja Söderbacka Eva Sjöblom Heikki Paakkonen Pernilla Stenbäck
11:15-12:00 Förstavårdare Aseptikens betydelse i den prehospitala miljön Jakob Söderlund Henrika Karjalainen & Ronja Söderbacka Christoffer Ericsson Maria Forss
12:15-13:00 Sjukskötare Att lindra patientens lidande vid akut fysiskt trauma. En kvalitativ litteraturstudie Linnéa Lipiäinen Jakob Söderlund Jari Savolainen Marianne Meyer-Arnold

Datum: 17.5.2021
Klassrum: https://arcada.zoom.us/j/69516503296
Kustos: Anu Nyberg

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
08:15-09:00 Barnmorska Förlossningsrädsla under Covid-19 pandemin. En netnografisk studie Lydia Simonsen & Ida Sjöström Natalia Podolyan Lotta Eronen Annika Niemi
09:15-10:00 Sjukskötare Maskinellt dosdispenserade läkemedels inverkan på medicineringssäkerheten Oscar Bergman & Oliver Valtonen Lydia Simonsen & Ida Sjöström Annika Skogster Anu Nyberg
10:15-11:00 Sjukskötare 6 timmars arbetsdagar; vad är hälsoeffekterna för arbetstagaren? En kvalitativ litteraturstudie Teresa Lundström Oscar Bergman & Oliver Valtonen Cia Törnblom Maria Forss
11:15-12:00 Sjukskötare Patientcentrerad kommunikation inom den palliativa vården Linda Wennberg Teresa Lundström Jari Savolainen Petra Ekman
12:15-13:00 Sjukskötare Sexualundervisning för pojkar med grav intellektuell funktionsnedsättning. Produktutveckling för Lovisa stad. Natalia Podolyan Linda Wennberg Christoffer Ericsson Pernilla Stenbäck

Datum: 17.5.2021
Klassrum: https://arcada.zoom.us/j/67381521279
Kustos: Pernilla Stenbäck

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
12:15-13:00 Förstavårdare Medlidande ur finländska förstavårdsstuderandes perspektiv. En empirisk studie Hanna Holmström & Janina Sved Dennis Backman & Robert Rönnbäck Laura Carstens Christoffer Ericsson
13:15-14:00 Förstavårdare Hot- och våldssituationer inom förstavården Dennis Backman & Robert Rönnbäck Hanna Holmström & Janina Sved Annika Skogster Anu Nyberg
14:15-15:00 Sjukskötare & hälsovårdare Återhämtningens betydelse för arbetshälsan Hanna Asplund & Ida Rimmi Filippa Forsén & Natalie Louhiranta Anu Nyberg Maria Forss
15:15-16:00 Förstavårdare Förståelsen för Compassion fatigue hos vårdare inom prehospitala vården Filippa Forsén & Natalie Louhiranta Hanna Asplund & Ida Rimmi Maria Forss Cia Törnblom

Date: 17.5.2021
Classroom: https://arcada.zoom.us/j/67766543884
Supervisor: Pauleen Mannevaara

Time Programme Titel Respondent Opponent Reviewer Supervisor
09:00-09:45 Nursing Malnutrition in elderly people living in aged care. Nurses Preventive Measures Nirmala Lohani Sandra Montonen & Dil Tripathi Heikki Paakkonen Terese Sjölund
10:00-10:45 Nursing The Effect of Work-Related Stress on Nurses´ Performance in Hospital Settings Abina kakshapati, Pramila Shrestha, Puja Pradhan Shrestha Michelle Teko, Manisha Adhikari Pauleen Mannevaara Heikki Paakkonen
11:00-11:45 Nursing Post-operative care in bariatric surgery Sandra Montonen & Teko Michelle Ache Catherine Kuivasniemi & Nirmala Lohani Lotta Eronen Terese Sjölund
13:00-13:45 Nursing Burnout among nurses in hospital, Nurses´ perspective Dil Tripathi & Manisha K C Ahdikari Pramila Shrestha & Neh germanie Terese Sjölund Pauleen Mannevaara
14:00-14:45 Nursing Pediatric Malaria: Determinants of delay in seeking treatment for Malaria in children under five years Catherine Kuivasniemi Puja Pradhan & Violet Westerholm Heikki Paakkonen Terese Sjölund
15:00-15:45 Nursing A Literature Review Assessing the Role of Clinical Management Practices in Minimizing the Prevalence and Risks of Cervical Cancer Disease in Sub-Saharan Africa (SSA) Violet Westerholm & Neh Germaine Abina Kakshapati Terese Sjölund Heikki Paakkonen