Här hittar du kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med!

Here you can find the Thesis presentations for the next Thesis Forum. Welcome

Institutionen för Hälsa och välfärd / Department for Health and Welfare

Datum: 22.3.2021
Klassrum: https://arcada.zoom.us/j/64385741721
Kustos: Ingmar Sigfrids

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
12.15-13.00 Socionom Utomhuspedagogik i Helsingforsstadsmiljö - Handbok som slutprodukt Lisa Bengsén & Marjut Nummi Nina Sunabacka Noora Lohi Carina Kiukas
13.15-14.00 Socionom Empati: Ett verktyg för den professionella inom det sociala området. En litteraturstudie Jonas Pieniniemi Lisa Bengsén & Nelly Puukko Carina Kiukas Ingmar Sigfrids
14.15-15.00 Socionom Faktorer som bidrar till god servicehandledning ur ett klientperspektiv. En litteraturstudie Nelly Puukko & Nina Sunabacka Marjut Nummi & Jonas Pieniniemi Åsa Rosengren Arla Cederberg

Datum: 
Klassrum: 
Kustos: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
             

Institutionen för vård / Department for Healthcare

Datum: 
Klassrum: 
Kustos: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
             

Date:
Classroom:

Supervisor: 

Time Programme Titel Respondent Opponent Reviewer Supervisor