Här hittar du kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med! Here you can find the Thesis presentations for the next Thesis Forum. Welcome

Institutionen för Hälsa och välfärd / Department for Health and Welfare

Datum: 13.9.2021
Klassrum: Zoom Extern länk
Kustos: Topi Taskinen

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
10.15-11.00 Fysioterapi Lårmuskulaturens och sätesmuskulaturens muskelaktivitet med och utan cykelskor under cykling med låg intensitet Ida Storbjörk & Lotta Brandtberg Cassandra Holmlund & Emma Puskala Thomas Hellstén  Topi Taskinen

Datum: 13.9.2021
Klassrum: Zoom Extern länk 
Kustos: Topi Taskinen

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
11.15-12.00 Fysioterapi Evidensbaserade fysioterapeutiska rehabiliteringsmetoder för patellar tendinopati. En systematisk litteraturöversikt Essi Linnavuori & Elin Alén Ida Storbjörk & Lotta Brandtberg Jochim Ring Kati Hellstén

Datum: 13.9.202
Klassrum: Zoom Extern länk 
Kustos: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
12.15-13.00 Fysioterapi Styrketräning vid ospecifik kronsik ländryggssmärta. En litteraturstudie om träningsdoser och om styrketräningens inverkan på smärtan och funktionsförmågan Cassandra Holmlund & Emma Puskala Essi Linnavuori & Elin Alén Joachim Ring Kati Hellstén

Datum: 
Klassrum: 
Kustos: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
             

 

Datum:
Klassrum: 
Kustos: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
             

 

 

Institutionen för vård / Department for Healthcare

Datum: 
Klassrum: 
Kustos: 

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledare
             
             

Datum: 
Klassrum: 
Kustos:

Tid Utbildning Titel Respondent(er) Opponent(er) Granskare Handledae
             
             

Date:
Classroom:
Kustos: 

 

Time Programme Titel Respondent Opponent Reviewer Supervisor