Date: 2.9.2019
Room: B320
Supervisor: Pauleen Mannevaara / Pamela Gray

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
12.00-12.45 Nursing Hemodialysis access sites (HAS) and infection prevention. Krishna Adhikari & Aryan Attaulhaq Christiane Kallenbach (Keiu Pöldmaa & Cesar Blazquez-Ferreiro) Pamela Gray Pauleen Mannevaara
13.00-13.45 Nursing Antipsychotics from a nursing perspective Christiane Kallenbach Krishna Adhikari & Aryan Attaulhaq

Pamela Gray

Pauleen Mannevaara

Datum: 2.9.2019
Klassrum: B522
Övervakare: Arla Cederberg

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
13.15-14.00 Socionom "På grund av gruppens effekt har jag större tilltro till min egen kapacitet". En studie om psykosociala gruppverksamhetens stärkande inverkan i substitutionsvård för opiodberoende Pernilla Hindsberg Jonatan Groth och Lisa Sirén Arla Cederberg Åsa Rosengren
14.15-15.00 Socionom Kartläggning av digital ärendehantering bland Kalliola Settlementets besökare. En kvalitativ studie Jonatan Groth och Lisa Sirén Pernilla Hindsberg Åsa Rosengren Arla Cederberg

Datum: 2.9.2019
Klassrum: F249 (Lilla auditoriet)
Övervakare: Ingmar Sigfrids

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
15.15-16.00 Socionom och Ergoterapi Uppdatering av Ung i fokus r.f.:s program "Unik i grupp" Natalia Gahmberg Ramirez och Jeanette Bondestam Viviane Azéma och Jeanina Cooper Ingmar Sigfrids Marina Arell-Sundberg
16.15-17.00 Socionom Unga invandrares upplevelserav integration i högskolor. En kvalitativ undersökning Jeanina Cooper och Melissa Gustafsson Jeanette Bondestam och Elin Grundström Marina Arell-Sundberg Ingmar Sigfrids
17.15-18.00 Socionom Studie av den svenskspråkiga verksamhetens betydelse vid Helsingfors och Östra Nylands Minneslots Elin Grundström och Viviane Azéma Melissa Gustafsson och Natalia Gahmber Ramirez Heidi Peri Eivor Söderström

Datum: 3.9.2019
Klassrum: B516
Övervakare: Topi Taskinen

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
9.15-10.00 Ergoterapi Upplevd aktivitetsbalans hos e-sport studeranden Jaana Manner, Marina Saloranta, Martin Tuppurainen Karsten van Breemen Topi Taskinen Marko Vaappo