I Arcada använder vi oss av elektroniska nycklar (flexnycklar). Din flexnyckel är personlig och med den kommer du in i undervisningsutrymmen och datasalar på vardagar mellan 7.00-22.00, se förhållningsreglerna. Tillträde under veckoslut anhålles separat. Du behöver också din flexnyckel för att skriva ut, skanna eller kopiera på Arcada. 

Hur får studenter en flexnyckel?

Du behöver ett IT-konto för att kunna hämta ut en flexnyckel. Läs mer om IT-konton här

Via Arcadas kontohanteringstjänst AAS betalar du sedan panten för din elektroniska flexnyckel. För att hämta ut en flexnyckel bör du fylla på ditt saldo med pantsumman 30€ för en flexnyckel. Logga in på AAS (Arcada Account Services): https://apps.arcada.fi/aas/

Efter det kan du hämta ut flexnyckeln från Arcadas info. Kom ihåg att ta med ID (körkort/pass).

Det är också viktigt att du fyller i dina bankuppgifter för att kunna få tillbaka pantsumman.

Borttappad flexnyckel?

Meddela campus@arcada.fi om du tappar bort din flexnyckel. För att få en ny flexnyckel måste du betala ny nyckelpant (se ovan). 

Återlämning av flexnycklar

När dina studier är avslutade och du inte längre behöver tillgång till Arcadahuset bör du återlämna din flexnyckel för att få tillbaka din nyckelpant. Logga in på Arcadas kontohanteringstjänst AAS (Arcada Account Services): https://apps.arcada.fi/aas/. Fyll i ditt bankkontonummer, panten returneras till det angivna kontot. Har du inte längre tillgång till AAS kontakta infon eller campus@arcada.fi.

När du lämnar tillbaka flexnyckeln till Arcadas info för avprogrammering, övergår ansvaret för flexnyckeln från dig till högskolan.

Veckoslutstillstånd

Om du önskar studera på veckosluten kan din flexnyckel även kodas med ett veckoslutstillstånd, lördagar och söndagar kl. 9.00-18.00. Du ansöker om veckoslutstillstånd för höst- eller vårterminen via detta formulär. Studerande bör vara beredda på att bestyrka sin identitet för patrullerande väktare från Securitas. Väktarna har listor på de personer som anhållit om tillstånd att vistas i huset.

Skriva ut, skanna och kopiera dokument på Arcada

Du behöver din flexnyckel för att skriva ut, skanna eller kopiera på Arcada. Här finns närmare instruktioner