Förhållningsregler

I och med att jag löser ut en flexnyckel förbinder jag mig till följande:

  • Flexnyckeln är personlig och får inte lånas ut. Du ansvarar för nyckeln och släpper aldrig någon annan person in i Arcada med nyckeln.
  • Flexnyckeln ger tillträde till Arcadas huvudbyggnad (tiderna är oberoende av helgdagar):
    • vardagar kl. 7.00-20.30.
    • under veckoslut kl. 9.00-16.30. Under veckoslut är tillträdet till utrymmena begränsat.
  • Om du förorsakar alarm, är du skyldig att ersätta utryckningsavgiften från Securitas (250 euro).
  • Du försäkrar dig om att dörrarna stängs efter dig när du avlägsnar dig från ett rum eller från fastigheten.
  • Om du tappar nyckeln meddelar du omgående om detta till E-post: campus@arcada.fi
  • Om du bryter mot ovanstående förhållningsregler eller Arcadas ordningsregler förlorar du tillträde till Arcadahuset under veckoslut för resten av läsåret. Vid grova överträdelser kan även andra disciplinära åtgärder övervägas.