Alla som åker på utbyte till en av Arcadas partnerhögskolor och som har sitt Learning Agreement godkänt kan via Arcada ansöka om ett utbytesstipendium (Erasmus+-, Arcada- eller Nordplus-stipendium)

1. Stipendier via Arcada

  • Du kan ansöka om endast ett av stipendierna, beroende på vart du åker och vilket avtal Arcada har med just den högskola/utbildning du åker till. Kolla upp det i databasen för partnerhögskolor eller kontakta internationella ärenden om du är osäker.
  • Stipendierna är ungefär 200-470 euro i månaden.
  • Du kan scanna och skicka in din undertecknade blankett per e-post! Vi behöver inte originalet.
  • Ifall du av någon orsak inte fullföljer den studieplan (Learning Agreement) du har gjort upp på förhand eller om du måste avbryta studierna så kan du vara tvungen att betala tillbaka antingen hela stipendiet eller delar av det.

ERASMUS+ -stipendium - för utbyte till en Erasmus+ partner

Studenter som ska åka på utbyte via Erasmus-programmet får ett Erasmus-stipendium.

  • Du kommer att få ett förhandsifyllt stipendieavtal per mail efter att vi fått 1) acceptance email och 2) start- och slutdatum för ditt utbyte bekräftat av dig. Stipendiet betalas för studietiden utomlands för den period då studenten av akademiska skäl måste vara närvarande på den mottagande högskolan. 
  • Stipendiesumman baserar sig på vart du åker och på utbytes längd: 470/420€ per månad  2021-22
  • Till din stipendieblankett ska du bifoga ditt Learning Agreement som är undertecknat av alla tre parter
  • Viktig information om Erasmus+-stipendier finns i bilagan "Erasmus-infoblad om stipendium för studier utomlands 2021-22". 

Studenter som får Erasmus-stipendium måste avlägga ett online språktest (OLS) före utbytet. Mera information om Erasmus språktest finns här. Därefter har man möjlighet att delta i OLS online språkkurs, i egen takt, i undervisningsspråket, det lokala språket om det erbjuds eller varför inte i båda språken. Ta vara på den här unika chansen!

Erasmus+ tilläggsstipendium för studerande med familj

Studerande som har minderåriga barn och som åker på studentutbyte via Erasmus+ får 250€/månad i tilläggsmedel. Tilläggsstipendiet kan också beviljas trots att barnen stannar i Finland under utbytet. Tilläggstipendium beviljas utöver det normala Erasmus+-stipendiet. Om du vill ansöka om ett tilläggsstipendium, fyll i ansökningsblankett för tilläggsstipendium som du hittar lägst ner på denna sida och lämna in den tillsammans med din Erasmus Grant Agreement till internationella koordinatorn.

ARCADA-stipendium - för utbyte till partner utanför Europa

Studenter som har blivit antagna för utbyte till en av Arcadas partnerhögskolor utanför Europa kan ansöka om ett Arcada-stipendium. Stipendiesumman är 360 €/månad och det betalas som en klumpsumma före utbytet. Blanketten hittar du bland blanketter och dokument längst ner på denna sida.

NORDPLUS-stipendium - för utbyte till partner inom ett Nordplusnätverk

Studenter som åker på utbyte via Nordplus-nätverk kan ansöka om ett Nordplus-stipendium. I regel har vi ett Erasmus+-avtal för mobilitet också med våra Nordpluspartners och i sådana fall kan du få ett Erasmusstipendium istället.

  • Stipendierna är ungefär 200€ i månaden + ett resebidrag
  • Nordplus stipendieblankett: kontakta internationella koordinatorn

2. Tilläggsstipendium för studerande med specialbehov - Erasmus+ och Nordplus

Handikapp, sjukdom eller någon annan form av specialbehov  är inget hinder för att åka på utbyte. Om du har någon form av specialbehov, ska du i god tid före du ska ansöka om utbyte vara i kontakt med internationella koordinatorn på Arcada (E-post: international@arcada.fi), så att vi kan börja utbytesarrangemanget i tid. Erasmus- och Nordplus-programmen stöder personer med specialbehov med tilläggstipendium. Tilläggstipendium för specialbehov kan beviljas om studenten har ett handikapp, en sjukdom eller annat som orsakar tilläggskostnader under utbyte och om tilläggskostnaderna inte kan ersättas ur andra källor. Tilläggstipendium beviljas utöver det normala Erasmus+-stipendiet. Läs mer om stöd för personer med specialbehov på Utbildningsstyrelsens hemsidor Extern länk

 

3. Övriga stipendier

Förutom Erasmus+-, Arcada- eller Nordplus-stipendium lönar det sig för dig att söka om stipendier även från andra fonder. Se närmare t.ex. fyrk.fi Extern länk eller skr.fi Extern länk och följ deras tidtabeller och anvisningar.