Erasmus+ för högre utbildning är EU-kommissionens utbytes- och samarbetsprogram i Europa. Erasmus+ ger dig som student en möjlighet att studera vid en högskola i Europa med vilken Arcada har ett Erasmusavtal om utbyte.

Arcada deltar i Erasmus+ programmet och beviljar Erasmusstipendier för Arcadas studenter som åker på Erasmusutbyte. På den här sidan finns information som studenter som åker på Erasmusutbyte kan behöva.

Erasmus-kod

Arcadas Erasmus-kod är SF HELSINK39.
Erasmus-koder för Arcadas partnerhögskolor hittar du i vår databas för partnerhögskolor.

Erasmus Student Charter

Studenter som åker på utbyte via Erasmus+ program kan läsa om sina rättigheter och skyldigheter för utbytet i Erasmus Student Charter.

Arcadas Erasmus-partners

Du hittar Arcadas partnerhögskolor i vår databas för partnerhögskolor. Klicka på universitetets namn för att se om Arcada har Erasmus-, Nordplus- eller bilateralt avtal med respektive högskola.

Erasmus+ Online Learning Agreement stegvis ibruk fr.o.m. hösten 2021

Studenter som åker på Erasmus utbyte fr.o.m. hösten 2021 ska fylla i ett Erasmus Online Learning Agreement (OLA) om värdhögskolan tagit ibruk OLA. OLA skrivs elektroniskt under av Arcada och värdhögskolan innan utbytet inleds. Mera information hittar du på sidan om Learning Agreement

I fall du ändrar din studieplan under ditt utbyte ska du göra en ändring i ditt Online Learning Agreement om du gjort ett Online Learning Agreement. Om du fyllt i en pappersblankett innan ditt utbyte ska du fylla i blanketten Changes to Learning Agreement). Mera information om ändring i kursval samt blanketter för Changes to Learning Agreement finns på sidan Under utbyte.

ISCED-ämneskoder

Nedan finns en lista med s.k. ISCED-ämneskoder. Du kan behöva den ISCED-kod som gäller för din utbildning t.ex. när du fyller i ditt Learning Agreement.

Språktest och språkkurser inom Erasmus+

Studenter som åker på studentutbyte via Erasmus+ ska avlägga ett online språktest före utbytet.

Erasmus+ Online Language Support (OLS)-språktestet är obligatoriskt. Endast de studenter som har det ifrågavarande språket som sitt modersmål är befriade från språktestet.

Språktestet tar ca 40 minuter att genomföra och nivån anpassar sig efter svaren. Testet består av läs- och hörförståelse samt skriftliga delar. Ett mejl med länken till testet kommer att skickas till dig automatiskt efter det att du har bekräftat att du fått din utbytesplats.

Om du känner att du behöver utveckla dina språkkunskaper i ditt studiespråk eller i det lokala språket kan du få tillgång till att gå en OLS online språkkurs före och under din utlandsperiod.

Erasmusstipendium

Studenter som åker på Erasmusutbyte får ett Erasmusstipendium, som administreras på Arcada. Mer information om Erasmusstipendiet finns på sidan Stipendier.

I slutet av Erasmusutbytet

Innan du återvänder från utlandet ska du be partnerhögskolan fylla i blanketten Letter of Confirmation, som är ett intyg över utbytesperiodens längd. Den ska du lämna in till internationella ärenden på Arcada efter ditt utbyte. Mera information på sidan Efter utbytet.

Villkor för deltagande i Erasmus+

Minimiperioden för ett Erasmusutbyte är fr.o.m. hösten 2021 ändrat från 3 till 2 månader (60 dagar) men vi rekommenderar att du åker på utbyte för en eller två terminer. Minimitiden för en Erasmusfinansierad utlandspraktik är likaså 60 dagar (2 mån.). Mera information om Erasmusstipendium för utlandspraktik under praktik utomlands. Du kan delta i Erasmusprogrammet (utbytesstudier och/eller praktik) maximalt 12 månader under en examensnivå (kandidat-/magisternivå/doktorsnivå).

Allmänt om Erasmus+ programmet

Erasmus+ är ett EU-finansierat program. Mer information om Erasmus+ hittar du på Europeiska kommissionens webbsidor Extern länk. I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av det nationella Erasmus+ programkontoret vid Utbildningsstyrelsen Extern länk. Nedan hittar du Arcadas Erasmus Charter for Higher Education för 2021-27