Ansökan om utbytesstudier sker i flera steg som förklaras på den här sidan.

Ansökningstider

Ansökan är öppen två gånger per år, i januari/februari för utbyte under höstterminen eller höst- och vårterminen (hela läsåret) och i september/oktober för utbyte under vårterminen.

Utbyte våren 2022: ansök 10.9.2021-7.10.2021

Ansökningsblanketten har öppnats. Scrolla ner till  "Ansökan - steg för steg". 

Obs! Ifall du är intresserad av att ansöka om studier utomlands till Mount Royal University i Kanada (studerande inom Business, Idrott, Media) för våren 2022, bör du lämna in en preliminär ansökan per epost (E-post: international@arcada.fi) senast redan 8.9 kl. 16.00!

Ifall du är intresserad av att ansöka om studier utomlands till University of Saskatchewan i Kanada (studerande inom Business, Teknik) för våren 2022, bör du lämna in din Arcada ansökan för studentutbyte i Moveon redan 27.9!

Vänligen kontakta Christa Holm för mer information om hur du bör gå tillväga! (E-post: international@arcada.fi eller 0294 282 670)

Förbered dig inför ansökan

Infotillfällen 

Internationella ärenden ordnar informationstillfällen om studier utomlands i maj/september och januari innan ansökan/i början av ansökningstiden där vi går igenom viktig information gällande ansökningsprocessen. 

Infotillfällen i september 2021:

 • onsdagen 8.9 2021 kl. 9.30-11.00 eller
 • torsdagen 9.9 2021 kl. 14.30-16.00

Presentationen från höstens 2021 infotillfälle:

Ansökan - steg för steg

I ansökan kan du söka till max 2 önskemål i prioritetsordning. Det du hellre vill komma in till ska du m.a.o. ha som första önskemål.

Du ska ansöka om utbyte via vår ansökningsportal MoveON: 

1. Logga in i MoveON-portalen Extern länk med ditt Arcada användarnamn och lösenord

2. Fyll i ansökan i MoveON. Läs instruktionerna som finns i MoveON. Du kan fylla i den i din egen takt, dvs spara och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle.

3. Ladda upp bilagor, Du ska till ansökan bifoga alla bilagor i PDF-format:

 • Preliminär studieplan - d.v.s. kursplan (lämnas in endast för ditt första önskemål). Den ska vara undertecknad av din examensansvariga lärare/ansvariga person för utbyte inom din utbildning. Boka tid med din examensansvariga/den som ansvarar för utbyte inom din utbildning i god tid innan ansökningsdeadline. Kontakta internationella ärenden ifall du inte vet vem du ska kontakta.
 • Ett motivationsbrev (lämnas in endast för ditt första önskemål). Brevet kan skrivas på engelska eller på svenska, max en A4. Beskriv varför du vill åka på utbyte samt dina studie- och karriärrelaterade mål för utbytet. Förutom att du ska ladda upp ditt motivationsbrev i din ansökan i MoveON så ska du också lämna in det tillsammans med din preliminära studieplan till den ansvariga personen vid din utbildning. OBS! Studenter inom business behöver inte lämna in sitt motivationsbrev till den ansvariga personen vid utbildningen utan endast ladda upp det i MoveON.
 • Ett intyg från ASK ifall du har varit i-tutor

4. Skicka in ansökan. Klicka submit när du är klar med din ansökan. Det är inte möjligt att göra ändringar i ansökan efter att du skickat in den. När du har skickat din online ansökan har du den även tillgänglig som en pdf-fil via en länk som visas efter någon minut.

Läs senast från och med nu din Arcada e-post regelbundet under hela utbytesprocessen för att försäkra dig om informationsgången!

Vad händer efter att du lämnat in din ansökan?

Urvalsprocessen vid Arcada

Du får ett svar inom 2-5 veckor efter ansökningsdeadline. Vi kontaktar dig om något är oklart. Vi behandlar alla ansökningar efter ansökningstiden då eventuellt urval görs om vi får in flera ansökningar än antalet utbytesplatser.

Poäng ges enligt följande:

 • Studieframgång. Poäng ges enligt medeltal (max 5 poäng)
 • Motivering samt studie- och karriärrelaterade mål för utbytet:
  • stark motivering och tydliga mål (4 poäng)
  • stark motivering men inte tydliga mål/tydliga mål men inte stark motivering (2 poäng)
  • varken stark motivering eller tydliga mål (0 poäng)
 • Varit internationell tutor: I-tutorintyg med visad aktivitet (1 poäng). I-tutor utan intyg  (0 poäng)
Du som blir godkänd nomineras till utbyte

Internationella ärenden meddelar dig om du blivit nominerad till utbyte. Nomineringen skickas från internationella ärenden till den mottagande högskolan. Efter att den mottagande högskolan har fått din nominering börjar den andra delen av ansökningsprocessen. Då ska du ännu ansöka till partnerhögskolan.

Pre-departure trainings med mera praktisk information om utbytesprocessen samt kulturell träning ordnas på Arcada i det här skedet. Datum meddelas senare till dem som sökt.

Ansökan till partnerhögskolan

Ansökan ser olika ut för olika högskolor och det är viktigt att du så snart du vet att du är nominerad tar reda på hur ansökningsprocessen går till vid den mottagande högskolan. I allmänhet skickar mottagande högskolan information om ansökan antingen direkt till dig men ibland via internationella ärenden på Arcada. De flesta högskolor har information om ansökan för utbytesstudenter på sina websidor. Du ansvarar själv för att ansökan och alla nödvändiga bilagor till partneruniversitet lämnas in i tid. Det är partnerhögskolan som fattar det slutliga beslutet om antagning. Du får ett meddelande om att du blivit antagen till utbyte. Det meddelandet ska du skicka vidare till E-post: international@arcada.fi.