Som närvaroanmäld examensstuderande har du tillgång till studenthälsans (SHVS) tjänster. Här kan du bekanta dig mera med deras tjänster och kontaktuppgifter.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS - till stöd för ditt välbefinnande

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) är ditt stöd för ditt välmående och för din hälsa under dina studier. Vi är sakkunniga inom studerandehälsovården: vi erbjuder tjänster i allmän, oral och mental hälsa. Därtill befrämjar vi välmåendet i studiesamfunden.

SHVS tjänster är tillgängliga för de grundexamen studerande vid universitet och yrkeshögskolor som har utfört närvaroanmälan för terminen.

Behärska fakta! Bekanta dig med våra tjänster och anvisningar om uträttandet av ärenden på adressen shvs.fi Extern länk och Hälsodatabanken på adressen

yths.fi/sv/halsodatabanken Extern länk. Du kan också hitta aktuell information om hur tidsbeställningen fungerar och om ditt serviceställe på adressen yths.fi/sv/servicestallen Extern länk.

Ta i bruk Self! Self är studerandes egen webbtjänst för att sköta hälsoärenden i SHVS. Där kan du bland annat hantera dina mottagningstider, kommunicera med oss via SelfChat och komma till distansmottagning. Registrera dig som webbtjänstens användare direkt i början av terminen och håll dina kontaktuppgifter uppdaterade på webbtjänsten under hela din studietid. Läs mer: yths.fi/sv/self-info Extern länk.

Högskolestuderandes hälsovårdsavgift betalas till FPA på eget initiativ (kela.fi/halsovardsavgift Extern länk). Vi tar inte betalt för mottagningar. Kom ihåg att flytta eller avboka din mottagningstid i tid om du inte kan anlända under överenskommen tidspunkt för att undvika avgiften för oanvända mottagningstider. Läs mer: yths.fi/avgifter Extern länk.

Följ oss på sociala medier! Vi berättar om aktuella frågor på våra webbsidor, Facebook och Instagram.

Är du vårdstuderande och behöver kolla dina vacciner innan du går på praktik? Här hittar du mera information.

Här kan du läsa mer om studenthälsans tjänster Extern länk och hur man bokar en tid.